Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο – Σύντομα Προγράμματα: Εφαρμογές Γεωργίας Ακριβείας (ΕΓΑ), Εισαγωγή στη Διαχείριση Αποβλήτων (ΕΔΑ), Φυσικά Καταστροφικά Φαινόμενα Υπό το Πρίσμα της Κλιματικής Αλλαγής (NHzCC). Υποβολή αιτήσεων μέχρι 8/2

Δελτίο Τύπου

Για λίγες μέρες ακόμα θα έχουν οι ενδιαφερόμενοι τη δυνατότητα να υποβάλουν τις αιτήσεις τους, σε τρία Σύντομα Προγράμματα Σπουδών της Σχολής Θετικών Επιστημών και Τεχνολογίας του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου.

Συγκεκριμένα η διαδικασία των αιτήσεων για τον 6ο κύκλο Σπουδών, για τα Σύντομα Προγράμματα:

  • Εφαρμογές Γεωργίας Ακριβείας (ΕΓΑ)
  • Εισαγωγή στη Διαχείριση Αποβλήτων  (ΕΔΑ)
  • Φυσικά Καταστροφικά Φαινόμενα Υπό το Πρίσμα της Κλιματικής Αλλαγής (NHzCC)

έχει παραταθεί μέχρι τη Δευτέρα 8 Φεβρουαρίου 2021 και οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση συμμετοχής αποκλειστικά ηλεκτρονικά στο εξής link: https://apps.eap.gr/sps_2019_6th/web/index.php Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να στείλετε μήνυμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση: sps-sthet@eap.gr  ή να καλείτε στο 2610367542.

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *