Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο: Προκηρύξεις για Μέλη Συνεργαζόμενου Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Σ.Ε.Π.)

Τρεις Προκηρύξεις για Μέλη Συνεργαζόμενου Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Σ.Ε.Π.) εξέδωσε το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο.

Α) Προκήρυξη για Μέλη Συνεργαζόμενου Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Σ.Ε.Π.) σε 43 Θ.Ε. των Προγραμμάτων Σπουδών «Βιοπληροφορική & Νευροπληροφορική» (ΒΝΠ), «Δημόσια Διοίκηση» (ΔΗΔ) και «Διοίκηση Τουρισμού» (ΔΙΤ) για τα Ακ. Έτη 2019-2022»

Η διαδικασία θα ολοκληρωθεί την Δευτέρα 24 Ιουνίου 2019 και ώρα 23:59.

Η υποβολή των αιτήσεων θα γίνει αποκλειστικά μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας https://dev.eap.gr/sep-candidate/public#/ από 03-06-2019 (16:00) έως τις 24-06-2019 (23:59).

Προκήρυξη

Πληροφοριακό Έντυπο

Θεματικές Ενότητες

Για υποβολή αίτησης πατήστε εδώ.

Β) Προκήρυξη για Μέλη Συνεργαζόμενου Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Σ.Ε.Π.) σε 18 Θ.Ε. των Προγραμμάτων Σπουδών «Χημική & Βιομοριακή Ανάλυση» (ΧΒΑ) και «Διοίκηση Εφοδιαστικής Αλυσίδας» (ΔΕΑ), για τα Ακ. Έτη 2019-2022»

Η διαδικασία θα ολοκληρωθεί την Δευτέρα 24 Ιουνίου 2019 και ώρα 23:59.

Η υποβολή των αιτήσεων θα γίνει αποκλειστικά μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας https://dev.eap.gr/sep-candidate/public#/ από 03-06-2019 (16:00) έως τις 24-06-2019 (23:59).

Προκήρυξη

Πληροφοριακό Έντυπο

Θεματικές Ενότητες

Για υποβολή αίτησης πατήστε εδώ.

Γ) Προκήρυξη για Μέλη Συνεργαζόμενου Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Σ.Ε.Π.) στη Θεματική Ενότητα «Εκπαίδευση για το περιβάλλον και την Αειφορία» (ΕΚΠ67) του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών «Επιστήμες της Αγωγής » (ΕΚΠ) για τα ακ. έτη 2019-2022

Η διαδικασία θα ολοκληρωθεί την Δευτέρα 24 Ιουνίου 2019 και ώρα 23:59.

Η υποβολή των αιτήσεων θα γίνει αποκλειστικά μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας https://dev.eap.gr/sep-candidate/public#/ από 03-06-2019 (16:00) έως τις 24-06-2019 (23:59).

Προκήρυξη

Πληροφοριακό Έντυπο

Θεματική Ενότητα

Για υποβολή αίτησης πατήστε εδώ.

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *