Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο: Παράταση της προθεσμίας υποβολής αίτησης φοίτησης σε 6 Προπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών

Μέσω ανακοίνωσης που αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο γνωστοποιεί ότι παρατείνει την προθεσμία υποβολής αίτησης έως τις 12 Φεβρουαρίου και ώρα 15.00 στα παρακάτω Προπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών με ετήσιες Θεματικές Ενότητες.
Η έναρξη των σπουδών στα  προσφερόμενα Π.Σ. αφορά το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019.
1. Σπουδές στις Φυσικές Επιστήμες (ΦΥΕ)
2. Πληροφορική (ΠΛΗ)
3. Διοίκηση Επιχειρήσεων και Οργανισμών (ΔΕΟ)
4. Σπουδές στον Ελληνικό Πολιτισμό (ΕΛΠ)
5. Σπουδές στον Ευρωπαϊκό Πολιτισμό (ΕΠΟ)
6. Ισπανική Γλώσσα και Πολιτισμός ΙΣΠ
Τα Προπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών είναι οργανωμένα σε ετήσιες Θεματικές Ενότητες και η προσφορά των σπουδών γίνεται με τη μεθοδολογία της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης. Οι υποψήφιοι θα πρέπει να κατέχουν τα απαραίτητα προσόντα/ιδιότητες (π.χ. απολυτήριο λυκείου), όπως και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά μέχρι την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής της ηλεκτρονικής αιτήσεως.

Πατήστε εδώ για να ανοίξετε την πρόσκληση 

Πατήστε εδώ για να ανοίξετε την ηλεκτρονική φόρμα υποβολής αίτησης

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *