Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο-ΚΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.: Εκπαιδευτικό πρόγραμμα επιμόρφωσης & δια βίου μάθησης «Επίλυση Συγκρούσεων και Διαχείριση Κρίσεων στο Σχολείο – Διαχείριση Σχολικής Τάξης»

Δελτίο Τύπου

Το Κέντρο Επιμόρφωσης και Διά Βίου Μάθησης του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου, προσφέρει το εκπαιδευτικό πρόγραμμα επιμόρφωσης & δια βίου μάθησης «Επίλυση Συγκρούσεων και Διαχείριση Κρίσεων στο Σχολείο – Διαχείριση Σχολικής Τάξης».

Το Πρόγραμμα απευθύνεται:

  • Στους/στις εκπαιδευτικούς όλων των βαθμίδων της εκπαίδευσης.
  • Στους/στις φοιτητές/τριες και στους/στις αποφοίτους των Παιδαγωγικών Σχολών και των Σχολών με κοινωνικό και ανθρωπιστικό προσανατολισμό.
  • Στους επιστήμονες – ερευνητές των οποίων τα ερευνητικά ενδιαφέροντα προσανατολίζονται στο σχολικό χώρο.
  • Στα στελέχη της τυπικής -σχολικής- εκπαίδευσης (διοικητικά και παιδαγωγικής καθοδήγησης)

και σκοπεύει να ενημερώσει τους συμμετέχοντες σε θεωρητικό επίπεδο και να οριοθετήσει έννοιες όπως η επικοινωνία, η διαπραγμάτευση, η σύγκρουση στη σχολική κοινότητα, η κρίση στον σχολικό χώρο και η διαχείριση ζητημάτων σχολικής τάξης (ορισμοί, αιτίες, στάδια), παρουσιάζοντας παράλληλα τις σύγχρονες πρακτικές -διεθνώς και στη χώρα μας- αντιμετώπισης των παραπάνω ζητημάτων.

Το Πρόγραμμα μοριοδοτείται για την ένταξη των εκπαιδευτικών στους επικουρικούς πίνακες Ειδικής Αγωγής, καθώς και για τους πίνακες κατάταξης μόνιμων διορισμών, έχει συνολική διάρκεια 400 ώρες, οι οποίες κατανέμονται σε 34 εβδομάδες και υλοποιείται πλήρως εξ αποστάσεως.

Οι ενδιαφερόμενοι, μπορούν να αναζητήσουν περισσότερες πληροφορίες, στο σύνδεσμο https://kedivim.eap.gr/?page_id=3165 της ιστοσελίδας του ΚΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου.

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *