Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο: Εκδήλωση Sirius International Round Table με θέμα «Sirius International Round Table: Needs, priorities and challenges towards a common European agenda»

Δελτίο Τύπου

Το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο, προσκαλεί τους  ενδιαφερόμενους, στην Εκδήλωση Sirius International Round Table με το ιδιαίτερα επίκαιρο θέμα: «Migrant and Refugee Education: Needs, priorities and challenges towards a common European agenda»

Η Εκδήλωση θα λάβει χώρα στις 10 Δεκεμβρίου 2020, Παγκόσμια Ημέρα Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, με ώρα έναρξης σ τις 4 το απόγευμα (ώρα Ελλάδος). Γλώσσα της συζήτησης θα είναι η Αγγλική και η συμμετοχή πραγματοποιείται εξ αποστάσεως.

Οι ενδιαφερόμενοι, μπορούν να συνδεθούν και να συμμετέχουν με τους παρακάτω τρόπους:

  1. Ακολουθώντας το παρακάτω link και κάνοντας εισαγωγή των στοιχείων: https://hou.webex.com/hou/j.php?MTID=mba581a0f0ac1ad159e2140d62a 532f13

               Meeting number: 175 244 8861

               Password: 5555

  • Μέσω video καλώντας είτε 1752448861@hou.webex.com ή καλώντας στο  62.109.219.4 και εισάγοντας το παραπάνω meeting number
  • Τηλεφωνικά στα +30-21-1990-2394 Greece Toll +30-21-1198-1029 Greece Toll 2  με Access code: 175 244 8861 Global call-in numbers

Ακολουθεί το Πρόγραμμα της Εκδήλωσης:

4:00-4:30 pm: Opening- Official Greetings Representatives from the Greek Ministry of Education and Religious Affairs. Representatives from HOU, from UoWM and from the Hellenic Parliament. Vice President for Administrative, Academic and Student Affairs, Prof. Efstathios Efstathopoulos, Dean of School of Humanities, Prof. Antonios Lionarakis

4:30-4:45 pm: Mialy Dermish, SIRIUS Executive Director: SIRIUS activities and priorities in an international perspective Nektaria Palaiologou, Assoc. Prof., UoWM, IAIE Vice-President, SIRIUS Representative in Greece

4:45-5:00pm: INVITED SPEECH Inclusion of young refugees and migrants through education Barry van Driel, IAIE President 5:00-5:30 pm: INVITED SPEECH Migrant and Refugee Education: Needs, priorities and challenges Frederik Smets, UNCHR

5:30-5:45 pm: Discussion with the invited speakers

5.45-6pm mini-break

6:00-7:00 pm: (break out rooms randomly) IN 4 GROUPS! INVITED EXPERTS from UN Refugee Agency, UNICEF and Harvard University Frederik Smets: Covid-19 and its effects Xenia Passa: A critical lens on Refugee issues Tita Kaisari-Ernst & George Simopoulos: Teachers’ Training and Support Bethany Dill: Transitions to formal learning

7:00pm-7:30pm: Discussion- Reflection

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *