Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο: Διημερίδα το Σαββατοκύριακο 29 – 30 Μαΐου 2021 με θέμα «Από τη Συνθήκη των Σεβρών στη Συνθήκη της Λωζάννης. Ιστορικές Προσεγγίσεις και Όψεις του Προσφυγικού Ζητήματος»

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Η Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου στο πλαίσιο του Προγράμματος  Σπουδών «Σπουδές στον Ελληνικό Πολιτισμό (ΕΛΠ)», διοργανώνει διαδικτυακή Επιστημονική Διημερίδα το Σαββατοκύριακο 29 – 30 Μαΐου 2021 με θέμα:

«Από τη Συνθήκη των Σεβρών στη Συνθήκη της Λωζάννης.

Ιστορικές Προσεγγίσεις και Όψεις του Προσφυγικού Ζητήματος»

Για τη συμμετοχή σας στη Διημερίδα ενεργοποιήστε τους παρακάτω ενεργούς συνδέσμους συμμετοχής, ανά ημέρα διεξαγωγής.

Σάββατο, 29 Μαΐου 2021

https://hou.webex.com/hou/j.php?MTID=m666b7a996e5ac313d69479e8ceb717c6

Κυριακή, 30 Μαΐου 2021

https://hou.webex.com/hou/j.php?MTID=m1e6e68b3d07027f31389e8e9ea148945 Για το Πρόγραμμα ανακοινώσεων της Επιστημονικής Διημερίδας επιλέξτε εδώ

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *