Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο: Διαδικτυακή Εκδήλωση του ΠΜΣ «Τραπεζική, Χρηματοοικονομική και Χρηματοοικονομική Τεχνολογία (FinTech)»

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Τραπεζική, Χρηματοοικονομική και Χρηματοοικονομική Τεχνολογία (FinTech)» της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου διοργανώνει την διαδικτυακή εκδήλωση «FinTech: Drivers and Challenges that Reshape the Financial Services Industry».

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί διαδικτυακά, την Τετάρτη,  8 Ιουνίου 2022 στις 19:00 μέσω Webex χρησιμοποιώντας τον ακόλουθο σύνδεσμο (https://hou.webex.com/hou/j.php?MTID=mb36952e0061205d8e1c333fb35036b3d) με ελεύθερη συμμετοχή.  

Οι Θεματικές Κατηγορίες της εκδήλωσης είναι:

  • Η ανάπτυξη της Χρηματοοικονομικής Τεχνολογίας και οι τομείς δραστηριότητας των εταιριών FinTech
  • Χρηματοοικονομική Τεχνολογία και ψηφιακός μετασχηματισμός χρηματοπιστωτικού τομέα: ευκαιρίες και προκλήσεις
  • Η τεχνολογία DLT – Blockchain και τα Κρυπτοστοιχεία (cryptoassets)
  • Ο ρόλος των εποπτικών/ρυθμιστικών αρχών
  • Οι μηχανισμοί διευκόλυνσης της καινοτομίας της Τράπεζας της Ελλάδος: ο Κόμβος Καινοτομίας (Fintech Innovation Hub) και το Προστατευμένο Κανονιστικό Περιβάλλον (Regulatory Sandbox)

Την εκδήλωση θα συντονίσει ο Διευθυντής του ΠΜΣ «Τραπεζική, Χρηματοοικονομική και Χρηματοοικονομική Τεχνολογία (FinTech)», Καθηγητής Δημήτριος Βασιλείου, ενώ στους συμμετέχοντες περιλαμβάνονται στελέχη της Τράπεζας της Ελλάδος, όπως οι κ.κ. Δρ. Σοφία Ανυφαντάκη, Δρ. Βάλλια Μπάμπη, Δρ. Φαίδων Καλφάογλου και Δρ. Αλέξανδρος Καλιοντζόγλου.

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *