Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο – Διαδικτυακή Εκδήλωση: Διδάσκοντας θετικές επιστήμες στην Κωνσταντινούπολη – Η περίπτωση της Θεολογικής Σχολής Χάλκης

Στο πλαίσιο των εκδηλώσεων για τον  ένα χρόνο λειτουργίας του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών  «Επικοινωνία της Επιστήμης»  του ΕΑΠ, που είναι το πρώτο σχετικό μεταπτυχιακό πρόγραμμα στην Ελλάδα, διοργανώνεται  εκδήλωση την  Πέμπτη  13 Ιανουαρίου 2022, 17.00 με θέμα τη διδασκαλία των θετικών επιστημών στην Κωνσταντινούπολη και ειδικότερα στη Θεολογική Σχολή της Χάλκης.

Θα παρουσιαστεί το βιβλίο του κ.  Παναγιώτη Λάζου, Επιστημονικά όργανα και πειραματική διδασκαλία των φυσικών επιστημών στην Θεολογική Σχολή της Χάλκης.

Θα χαιρετίσoυν:

O Πρόεδρος του ΕΑΠ, καθηγητής Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Κρήτης, κ. Οδυσσέας-Ιωάννης Ζώρας

Ο Αντιπρόεδρος Ακαδημαϊκών Υποθέσεων του ΕΑΠ, καθηγητής Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ, κ. Ευστάθιος Ευσταθόπουλος

και

Ο Κοσμήτορας της Σχολής Ανθρωπιστικών Επιστημών καθηγητής κ. Εμμανουήλ Κουτούζης

Στην παρουσίαση του βιβλίου συμμετέχουν οι:

Νικόλαος Ουζούνογλου, ομ. καθηγητής ΕΜΠ, Πρόεδρος Οικουμενικής Ομοσπονδίας Κωνσταντινουπολιτών

Σταύρος Ανεστίδης, Ιστορικός, υποδιευθυντής Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών

Σάββας Τσιλένης, Δρ. Αρχιτέκτων Πολεοδόμος

Ευθύμιος Νικολαϊδης, διευθυντής ερευνών Ινστιτούτο Ιστορικών Ερευνών, Ε.Ι.Ε.

Προλογίζει και συντονίζει ο Γιώργος Ν. Βλαχάκης, αναπληρωτής καθηγητής ΣΑΕ/ΕΑΠ

Ο σύνδεσμος για την παρακολούθηση της εκδήλωσης είναι:  https://hou.webex.com/hou/j.php?MTID=mb5e60acc3223d3d282e69715985154b1 

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published.