Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο: Έναρξη εγγραφών φοιτητών στο Εαρινό Εξάμηνο 2021-2022

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Έναρξη εγγραφών φοιτητών στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο στο Εαρινό Εξάμηνο 2021-2022

Στις 16 Νοεμβρίου ξεκινούν οι υς 2021-2022 και συγκεκριμένα σε δύο (2) Προπτυχιακά, ένα (1) Ειδικό Πρόγραμμα, 22 Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών και 237 Μεμονωμένες Θεματιεγγραφές στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο για το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτοκές Ενότητες.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέσουν την αίτησή τους μόνο ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας του ΕΑΠ (www.eap.gr).

Αναλυτικότερα, οι ενδιαφερόμενοι και οι ενδιαφερόμενες μπορούν να υποβάλλουν αίτηση για την εγγραφή τους στα εξής Προγράμματα Σπουδών:

* Προπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών :

1. «Δημόσια Διοίκηση (ΔΗΔ)» και

2. «Διοίκηση Τουρισμού (ΔΙΤ)» και

* Στο Ειδικό Πρόγραμμα Σπουδών, «Παιδαγωγική και Διδακτική Επάρκεια της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών (ΠΔΕ)»

Επίσης, για το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2021-2022 προσφέρονται τα εξής:

Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών :

* Σχολή Κοινωνικών Επιστημών:

1. «Αθλητικές Σπουδές: Κοινωνιολογία, Ιστορία, Ανθρωπολογία (ΑΣΚ)»

2. «Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία (ΚΑΟ)»

3. «Διοίκηση Εφοδιαστικής Αλυσίδας (Supply Chain Management (ΔΕΑ/SCM)»

4. «Εγκληματολογικές και ποινικές προσεγγίσεις της διαφθοράς, του οικονομικού και του οργανωμένου εγκλήματος (ΠΕΔ)»

5. «Κοινό ΠΜΣ: Ευρωπαϊκό Δίκαιο (ΕΔΙ)»

6. «Κοινό ΠΜΣ: Διαχείριση Γήρανσης και Χρόνιων Νοσημάτων (ΓΧΝ)»

7. «Διοίκηση Αθλητισμού (ΔΑΘ)» και

8.  «Σύγχρονες Δημοσιογραφικές Σπουδές (ΣΔΣ)»

* Σχολή Θετικών Επιστημών και Τεχνολογίας:

1. «Χημική και Βιομοριακή Ανάλυση (ΧΒΑ)»

2. «Κοινό ΠΜΣ: Βιοπληροφορική και Νευροπληροφορική (ΒΝΠ)»

3. «Κοινό ΠΜΣ: Καλλιέργειες υπό Κάλυψη Υδροπονία (ΚΥΚ)»

* Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών:

1. «Διδακτική της Αγγλικής ως Ξένης/Διεθνούς Γλώσσας (ΑΓΓ)»

2. «Διδακτική της Γερμανικής ως Ξένης Γλώσσας (ΓΕΡ)»

3. «Διδακτική της Γαλλικής ως Ξένης Γλώσσας (ΓΑΛ)»

4. «Δημόσια Ιστορία (ΔΙΣ)»

5. «Εκπαίδευση και Τεχνολογίες σε συστήματα εξ αποστάσεως διδασκαλίας και μάθησης-Επιστήμες της αγωγής (ΕΤΑ)»

6. «Κοινό ΠΜΣ: Δημιουργική Γραφή (ΔΓΡ)»

7. «Γλωσσική Εκπαίδευση για πρόσφυγες και μετανάστες» (Language Education for Refugees and Migrants) (LRM)»

8. «Σύγχρονες τάσεις στη γλωσσολογία για εκπαιδευτικούς (ΑΔΕ)»

9. «Επικοινωνία της Επιστήμης (ΕΕΠ)»

10. «Νεώτερη και Σύγχρονη Ελληνική Ιστορία (ΣΕΙ)»

11. «Τέχνες-Πολιτιστική Κληρονομιά-Αναπτυξιακές Πολιτικές (ΤΕΠ)», το οποίο προσφέρεται για πρώτη φορά. 

Για την εισαγωγή των φοιτητών/τριών θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας βασιζόμενη στο χρόνο υποβολής της αίτησης. Οι αιτήσεις, πέραν του αριθμού των προσφερόμενων θέσεων, χαρακτηρίζονται ως επιλαχούσες. Στην επιλογή των φοιτητών/τριών θα προηγηθούν όσοι/όσες έχουν συμπληρώσει το 23ο έτος της ηλικίας τους έως την καταληκτική ημερομηνία υποβολής της αίτησης.

Επίσης, το ΕΑΠ προσφέρει επιπρόσθετο αριθμό θέσεων στα παραπάνω Προπτυχιακά Προγράμματα με έναρξη σπουδών τον Μάρτιο του 2022, σε άτομα που πάσχουν από σοβαρές παθήσεις, εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις εισαγωγής στα Προγράμματα Σπουδών.

Υπενθυμίζεται, τέλος, ότι η παρακολούθηση μίας ή περισσοτέρων από τις 237 Μεμονωμένες Θεματικές Ενότητες (ΜΘΕ) πραγματοποιείται χωρίς την υποχρέωση της εγγραφής σε ολόκληρο το Πρόγραμμα Σπουδών και η επιτυχής ολοκλήρωσή τους οδηγεί στην απόκτηση Πιστοποιητικού Παρακολούθησης Θεματικής Ενότητας (προπτυχιακής ή μεταπτυχιακής). Οι προσφερόμενες ΜΘΕ αναφέρονται αναλυτικά στην ιστοσελίδα του ΕΑΠ: www.eap.gr .

Καταληκτική ημερομηνία υποβολή αιτήσεων εγγραφής: 4η Ιανουαρίου του 2022 και ώρα 11.59 π.μ.

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *