Ελληνική Μαθηματική Εταιρεία: 4ος Διαγωνισμός Μαθηματικών Ικανοτήτων ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ. Σάββατο 12-3-2022 (Ηλεκτρονικά). Πληροφορίες και Εξεταστικά κέντρα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Πανεπιστημίου (Ελευθερίου Βενιζέλου) 34
106 79 ΑΘΗΝΑ
Τηλ. 3616532 – 3617784 – Fax: 3641025
e-mail : info@hms.gr
www.hms.gr

Πότε θα διεξαχθεί
Ως ημερομηνία διεξαγωγής του Διαγωνισμού ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ ορίστηκε το Σάββατο 12 Μαρτίου 2022.

Πού και πώς θα διεξαχθεί
Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί όπως και το 2021, ηλεκτρονικά, σε επιλεγμένα κέντρα τα οποία θα αναρτηθούν στις ιστοσελίδα της ΕΜΕ. Σε κάθε κέντρο θα οριστεί συντονιστής.

Ποιοι συμμετέχουν
Στον διαγωνισμό μπορούν να συμμετάσχουν δωρεάν μαθητές από την Β΄ τάξη Δημοτικού έως και την Γ΄ Γυμνασίου. Προϋπόθεση για τη συμμετοχή τους είναι να έχουν γίνει συνδρομητές του περιοδικού «ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ» μέχρι και 8 Μαρτίου 2022. Εάν κάποιος μαθητής ενδιαφέρεται να συμμετάσχει στο διαγωνισμό, αλλά δικαιολογημένα αδυνατεί να καταβάλει τη συνδρομή για το περιοδικό τότε, με τη σύμφωνη γνώμη της επιτροπής του διαγωνισμού, ο μαθητής εγγράφεται δωρεάν στην κατάσταση συμμετεχόντων στο εξεταστικό κέντρο που έχει επιλέξει. Η συμμετοχή στο διαγωνισμό είναι προαιρετική.

Πώς θα πραγματοποιείται η εγγραφή συνδρομητή στο περιοδικό
Η εγγραφή γίνεται αποκλειστικά μέσω του  κέντρου που επιλέγει ο μαθητής. Ο μαθητής θεωρείται εγγεγραμμένος μόνο όταν έχει εξοφλήσει τη συνδρομή του για το περιοδικό, που είναι 10€. Το κέντρο, μέσω του συντονιστή που θα ορίσει, θα συγκεντρώσει τις συνδρομές και το αντίστοιχο αντίτιμο αυτών (εκτός του 15% που θα κρατηθεί από το  εξεταστικό κέντρο προκειμένου να καλυφθούν τα τυχόν έξοδα του κέντρου,  εκτυπώσεις κλπ) και θα τα στείλει στην ΕΜΕ μέχρι και 10 Μαρτίου 2022.
Οι εγγραφές γίνονται μόνο στα  κέντρα ξεκινούν στις 10 Ιανουαρίου 2022 και ολοκληρώνονται στις 8 Μαρτίου 2022. Μαθητής που δεν έχει εξοφλήσει τη συνδρομή του μέχρι τις 8 Μαρτίου 2022 δεν θα μπορεί να συμμετάσχει στο διαγωνισμό.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο
της Ελληνικής Μαθηματικής Εταιρείας

Ο Πρόεδρος
Ιωάννης Π. Εμμανουήλ
Καθηγητής ΕΚΠΑ
Ο Γενικός Γραμματέας
Ιωάννης Τυρλής
Καθηγητής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *