Ελληνική Μαθηματική Εταιρεία: Συγκεντρωτικά εκλογικά αποτελέσματα εκλογών

Αναρτήθηκαν στην ιστοσελίδα της Ελληνικής Μαθηματικής Εταιρείας τα αποτελέσματα για την ανάδειξη των μελών του Δ.Σ. και της Εξελεγκτικής Επιτροπής.

Πατήστε εδώ για ανοίξετε την σχετική ανακοίνωση

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *