Ελληνική Μαθηματική Εταιρεία: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος και προτίμησης για στελέχωση επιτροπών

Το ΔΣ της ΕΜΕ απευθύνει πρόσκληση προς τα οικονομικώς τακτοποιημένα μέλη της Εταιρείας, να καταθέσουν αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος και προτίμησης για τη συμμετοχή στις παρακάτω (μέχρι τρεις) επιτροπές μέχρι τις 20 Σεπτεμβρίου 2021. Η αίτηση θα πρέπει να συνοδεύεται από ένα συνοπτικό βιογραφικό σημείωμα.

1.Επιτροπή Μικρού Ευκλείδη
2.Επιτροπή Ευκλείδη Α
3.Επιτροπή Ευκλείδη Β
4.Επιτροπή Ευκλείδη Γ
5.Επιτροπή Μαθηματικής Επιθεώρησης
6.Επιτροπή Αστρολάβου
7.Ερευνητικό Κέντρο Αξιολόγησης και Επιμόρφωσης (ΚΑΕ)
  7.1 Οργάνωση Ημερίδων και Σεμιναρίων
  7.2 Αναλυτικά προγράμματα και επιμόρφωση
  7.3 Τράπεζα θεμάτων Γυμνασίου Λυκείου
  7.4 Αναλυτικά Προγράμματα Δημοτικού
8. Κέντρο Νέας Τεχνολογίας (ΚΕΝΕΤΕ)
  8.1 Ιστοσελίδα
  8.2 Εθνικά & Ευρωπαϊκά Προγράμματα
  8.3 Επιτροπή Διαλέξεων


Για το Διοικητικό Συμβούλιο
της Ελληνικής Μαθηματικής Εταιρείας

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published.