Ελληνική Μαθηματική Εταιρεία: Νέος διαγωνισμός μαθηματικών ικανοτήτων για μαθητές Δημοτικού και Γυμνασίου ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ το Σάββατο 15 Φεβρουαρίου 2020

Νέος διαγωνισμός μαθηματικών ικανοτήτων ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ

ΓΙΑ ΜΑΘΗΤΕΣ Β’, Γ’, ́Δ’, Ε’, ΣΤ́ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

&

Α’, Β’, Γ’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

Ο διαγωνισμός το έτος 2020 θα διεξαχθεί Πανελλαδικά στις 15/2/20. Οι μαθητές θα πρέπει να απαντήσουν σε 25 θέματα πολλαπλής επιλογής κατά την διάρκεια του διαγωνισμού που θα είναι μιάμιση ώρα, από 9.30΄ έως 11.00΄.

Τα τελευταία 80 χρόνια τους μεγαλύτερους και εγκυρότερους διαγωνισμούς για τα Μαθηματικά στην Ελλάδα, διεξάγει η Ελληνική Μαθηματική Εταιρεία (ΕΜΕ). Μέχρι τώρα, το κοινό τους ήταν οι μαθητές που διακρίνονται στα Μαθηματικά του Γυμνασίου και του Λυκείου (διαγωνισμοί Θαλής, Ευκλείδης, Αρχιμήδης) ή που βλέπουν τα Μαθηματικά και σαν παιχνίδι (διαγωνισμός Δημοτικού) με στόχο να χρησιμοποιήσουν οι μαθητές τη μαθηματική σκέψη σε ευχάριστα και έξυπνα προβλήματα.

Η ΕΜΕ αποφάσισε, με αφορμή τα 100 χρόνια από την ίδρυσή της, τη δημιουργία ενός νέου διαγωνισμού με το όνομα ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ.

Οι στόχοι του νέου διαγωνισμού είναι:

• Να αναπτύξουν οι μαθητές την κριτική τους ικανότητα και σκέψη.

• Να αναγνωρίσουν οι μαθητές τη σημασία των Μαθηματικών στην καθημερινή πραγματικότητα.

Ο διαγωνισμός αυτός δεν θα ελέγχει τη σχολική επίδοση και τις γνώσεις των μαθητών αλλά, την ικανότητα να σκέφτονται με εφόδιο τη Μαθηματική γνώση. Από την ανάλυση των απαντήσεων και τις επεξηγήσεις που θα δοθούν, ο μαθητής, θα αντιληφθεί όχι τόσο τι λάθος έκανε αλλά, γιατί το έκανε και πώς μπορεί να αναπτύξει τις μαθηματικές ικανότητές του στο μέλλον.

Θα υπάρχουν 6 ομάδες θεμάτων, η 1η ομάδα θα καλύπτει τη Β΄ τάξη του Δημοτικού, η δεύτερη ομάδα θα καλύπτει τη Γ΄ και Δ΄ τάξη του Δημοτικού, η 3η ομάδα θα καλύπτει την Ε΄ και ΣΤ΄ τάξη του Δημοτικού, η 4η , η 5η και η 6η ομάδα θα καλύπτουν τις 3 τάξεις του Γυμνασίου.

Κάθε διαγωνιζόμενος καλείται να απαντήσει σε 25 ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής κλιμακούμενης δυσκολίας. Η συμμετοχή στο διαγωνισμό είναι δωρεάν για όλους τους μαθητές που είναι συνδρομητές στη νέα ειδική έκδοση της ΕΜΕ με τίτλο ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ και αποτελεί μία επιπλέον προσφορά της ΕΜΕ στην Ελληνική μαθηματική εκπαιδευτική κοινότητα. Τα θέματα θα επιλέγονται από την επιτροπή διαγωνισμών της ΕΜΕ, η οποία έχει πολυετή πείρα σε θεματοδότηση μαθηματικών διαγωνισμών και θα είναι επικεντρωμένα στην Ελληνική Εκπαιδευτική πραγματικότητα. Η μαθηματική  σκέψη μπορεί να  γίνει κτήμα όλων  των μαθητών  Ο διαγωνισμός κατά τη δεύτερη χρονιά εφαρμογής του θα περιλαμβάνει ως εξεταστικά κέντρα επιλεγμένα σχολεία και εκπαιδευτικούς φορείς σε όλη την επικράτεια. Η συμμετοχή στο διαγωνισμό είναι δωρεάν για όλους τους μαθητές που είναι συνδρομητές στη νέα ειδική έκδοση της ΕΜΕ με τίτλο ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ και αποτελεί μία επιπλέον προσφορά της ΕΜΕ στην Ελληνική μαθηματική εκπαιδευτική κοινότητα.

Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε στην ιστοσελίδα της ΕΜΕ: http://www.hms.gr/pythagoras/index.html, (όπως, Tι είναι ο διαγωνισμός,

Υλικό

Ύλη εξέτασης

Απαραίτητη Θεωρία

Ενδεικτικά Θέματα για εξάσκηση

Εξεταστικά Κέντρα Αττικής

Εξεταστικά Κέντρα Εκτός Αττικής

Εγχειρίδιο Εκπαιδευτικού

Απαντήσεις των θεμάτων του διαγωνισμού «ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ» 9/2/2019

Επικοινωνία
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Πανεπιστημίου 34, 106 79 ΑΘΗΝΑ,
Τηλ: 210 – 36 17 784, 210 – 36 16 532

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *