Ελληνική Μαθηματική Εταιρεία: Εκλογές την 27η Ιουνίου 2021. Διακηρύξεις Συνδυασμών και Οδηγίες Ψηφοφορίας. Πού Ψηφίζουν τα μέλη

Εκλογές ΕΜΕ 27 Ιουνίου 2021
Διακηρύξεις Συνδυασμών και Οδηγίες Ψηφοφορίας

Πού ψηφίζουμε;

Οι εκλογές διεξάγονται την Κυριακή 27 ΙΟΥΝΙΟΥ 2021 από τις 8:00 έως τις 19:00 στα Γραφεία της Ελληνικής Μαθηματικής Εταιρείας, Πανεπιστημίου 34 Αθήνα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  ΔΡΑΣΗΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΗΣ Ε.Μ.Ε. ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΤΙΑ 2019-2021

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ Ε.Μ.Ε 2021

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ 2021

ΟΔΗΓΙΕΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ 2021

ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΟ 2021

ΑΝΤΕΠΙΣΤΕΛΛΟΝΤΑ ΜΕΛΗ – ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ


ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΙΣ  ΣΥΝΔΥΑΣΜΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ 2021

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ   ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ   ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ

ΚΙΝΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΛΛΑΓΗ ΣΤΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΑΝΟΙΞΗ

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *