Ελληνική Μαθηματική Εταιρεία: Διαγωνισμός “Ο Πυθαγόρας”, για μαθητές Ε΄και ΣΤ΄ Δημοτικού – Α΄ και Β΄ Γυμνασίου

Έναν νέο, πρωτότυπο ως προς τους στόχους του διαγωνισμό θα διοργανώσει στις  αρχές Φεβρουαρίου του 2019 η Ελληνική Μαθηματική Εταιρεία (ΕΜΕ).

Βασικό στοιχείο, αλλά όχι το μόνο, πρωτοτυπίας του νέου διαγωνισμού είναι ότι οι μαθητές δεν αξιολογούνται ως προς τις μαθηματικές τους γνώσεις.

Βασικός στόχος είναι να έρθουν ΟΛΟΙ οι μαθητές σε επαφή με τις πτυχές της Μαθηματικής σκέψης, του Μαθηματικού συλλογισμού.

Σημαντικές παιδαγωγικές πτυχές του διαγωνισμού:
•    Κάθε προαπαιτούμενη γνώση για την απάντηση στα θέματα του διαγωνισμού (τύποι – προτάσεις της θεωρίας) θα παρέχεται στους μαθητές.
•    Τα θέματα θα είναι επικεντρωμένα στην Ελληνική εκπαιδευτική πραγματικότητα και θα επιλέγονται από την επιτροπή διαγωνισμών και Ολυμπιάδων της ΕΜΕ, η οποία έχει τεράστια πολυετή πείρα σε θεματοδότηση Μαθηματικών διαγωνισμών. Πρόεδρος της Επιτροπής είναι ο Πρόεδρος της ΕΜΕ.
•    Οι μαθητές καλούνται να απαντήσουν σε 20 ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής και κλιμακούμενης δυσκολίας.
•    Τα θέματα  θα οργανώνονται με βάση το είδος της μαθηματικής σκέψης (αναλογική, επαγωγική, συνδυαστική, αλγεβρική, γεωμετρική, αλγοριθμική  κ.λ.π) καθώς κάθε είδος αντιστοιχεί σε διακριτή Μαθηματική ικανότητα. Είναι προφανές ότι οι Μαθηματικές δραστηριότητες συχνά απαιτούν ένα συνδυασμό δύο ή και περισσοτέρων ικανοτήτων.
•    Κομβικό σημείο στο διαγωνισμό αποτελεί η έννοια της στρατηγικής (απορρίπτω απαντήσεις, προσεγγίζω με εκτίμηση, υπολογίζω απλούστερες παραστάσεις, βρίσκω το μοτίβο κ.λ.π) που απαιτείται προκειμένου να απαντηθεί ένα θέμα.

•    Οι διδάσκοντες, εάν το επιθυμούν,  θα μπορούν να ενσωματώσουν το υλικό που παράγει η επιτροπή του διαγωνισμού στο περιεχόμενο της διδασκαλίας τους καθώς το υλικό αυτό θα είναι απόλυτα συντονισμένο με το ισχύον πρόγραμμα σπουδών της κάθε τάξης.

Επιδιώκουμε, αναφέρεται στην ανακοίνωση της ΕΜΕ,  οι διαγωνιζόμενοι να απολαύσουν την όλη διαδικασία και να τους κινηθεί η περιέργεια και το ενδιαφέρον για τα ερωτήματα που δεν είναι σίγουροι ότι απάντησαν σωστά. Σ’ αυτό το υπόβαθρο θα οικοδομηθεί  η βελτίωση του τρόπου σκέψης των  μαθητών.

Μοναδική υποχρέωση των μαθητών που θα συμμετέχουν (που ταυτόχρονα αποτελεί και σημαντική εκπαιδευτική προσφορά  λόγω του μεγάλου κύρους των περιοδικών της ΕΜΕ) είναι η ετήσια συνδρομή σε ένα περιοδικό της ΕΜΕ με κόστος 10€. Ωστόσο, μαθητές που θέλουν να συμμετάσχουν, αλλά δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα της συνδρομής, θα συμμετέχουν δωρεάν κατόπιν αιτιολογημένης αιτήσεως του διευθυντή του σχολείου τους.

Περισσότερες λεπτομέρειες για το διαγωνισμό (εξεταστικά κέντρα, υλικό για εκπαιδευτικούς και μαθητές, οργανωτική δομή, τρόπος βράβευσης κλπ)  θα αναρτηθούν στις αρχές Σεπτεμβρίου σε ιδιαίτερο ιστότοπο μέσα από  την ιστοσελίδα της ΕΜΕ.

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *