Ελληνική Μαθηματική Εταιρεία: Ανακοίνωση για τα Μαθηματικά Προσανατολισμού Ημερήσιων & Εσπερινών Γενικών Λυκείων

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ
ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ
Τετάρτη 16 Ιουνίου 2021
Μαθηματικά Προσανατολισμού 

Θέμα Α

Θεωρία

Θέμα Β

Τα ερωτήματα καλύπτουν μεγάλο μέρος της εξεταστέας ύλης ελέγχοντας βασικές γνώσεις.

Θέμα Γ

Το θέμα αυτό περιέχει ερωτήματα που σε μεγάλο βαθμό λειτουργούν συμπληρωματικά ως προς την κάλυψη της εξεταστέας ύλης σε σχέση με το Θέμα Β.

Θέμα Δ

Το Δ1 είναι άσκηση του σχολικού βιβλίου.

Τα ερωτήματα Δ2 και Δ3 απαιτούν πολύ καλή γνώση της ύλης των προηγούμενων τάξεων. Απευθύνονται σε καλά προετοιμασμένους υποψήφιους με ευχέρεια σε αλγεβρικούς χειρισμούς..

Το Δ4 χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή χωρίς όμως να  παρουσιάζει αυξημένη δυσκολία. 

ΓΕΝΙΚΑ ΣΧΟΛΙΑ

•    Εξετάζεται το σύνολο σχεδόν της ύλης.
•    Αρκετά ερωτήματα σχετίζονται με το σχολικό βιβλίο. 
•    Η επιτυχής αντιμετώπιση των θεμάτων απαιτεί πολύ καλή γνώση της ύλης των προηγούμενων τάξεων. 
•    Τα θέματα παρουσιάζουν ορθή κλιμάκωση ως προς τη δυσκολία με αποτέλεσμα να αναμένεται ομαλή κατανομή της            βαθμολογίας και ανταποκρίνονται σε μεγάλο βαθμό στις ιδιαίτερες φετινές συνθήκες. 

Για το Διοικητικό Συμβούλιο
της Ελληνικής Μαθηματικής Εταιρείας

 
     Ο Πρόεδρος                                                                                                  Ο Γενικός Γραμματέας
     Ανάργυρος Φελλούρης                                                                                  Παναγιώτης Δρούτσας
Ομότιμος Καθηγητής                                                                             Καθηγητής Φροντιστηριακής Εκπαίδευσης
Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου                                        

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *