Ελληνική Μαθηματική Εταιρεία: Έκδοση Αναμνηστικού Γραμματοσήμου

Έκδόθηκε στις 19 Ιουνίου 2018  από τα ΕΛΤΑ αναμνηστικό γραμματόσημο
για τα 100 χρόνια από την ίδρυση της Ελληνικής Μαθηματικής Εταιρείας

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *