Ελληνική Εταιρεία Φυσικής για την Επιστήμη και την Εκπαίδευση: Τα θέματα του διαγωνισμού Φυσικής Αριστοτέλης

Λυκείου

Θέματα Α’ Λυκείου

Θέματα B’ Λυκείου

Θέματα Γ’ Λυκείου

Συνοδευτικό Θεμάτων/Οδηγίες Λυκείου

Γυμνασίου

Θέματα Α’ Γυμνασίου

Θέματα B’ Γυμνασίου

Θέματα Γ’ Γυμνασίου

Συνοδευτικό Θεμάτων/Οδηγίες Γυμνασίου

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published.