ΕΚΠΑ: 6ος κύκλος του Επιμορφωτικού Προγράμματος διάρκειας 400 ωρών με τίτλο «Εκπαίδευση συμβούλων επαγγελματικού προσανατολισμού & σταδιοδρομίας στο σχεδιασμό και την ανάπτυξη σύγχρονων παρεμβάσεων με την αξιοποίηση αφηγηματικών και αναστοχαστικών τεχνικών»

Το Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ του Ε.Κ.Π.Α. και το Εργαστήριο Συμβουλευτικής Επιστήμης και Επαγγελματικής Σταδιοδρομίας πραγματοποιεί τον 6ο κύκλο του Επιμορφωτικού Προγράμματος διάρκειας 400 ωρών με τίτλο «Εκπαίδευση συμβούλων επαγγελματικού προσανατολισμού & σταδιοδρομίας στο σχεδιασμό και την ανάπτυξη σύγχρονων παρεμβάσεων με την αξιοποίηση αφηγηματικών και αναστοχαστικών τεχνικών».

Το Πρόγραμμα είναι αναβαθμισμένο και επικαιροποιημένο και από φέτος θα έχει διάρκεια οκτώ (8) μηνών.
Καλύπτει τις προϋποθέσεις για ένταξη στο Μητρώο επιπεδου Β’ Στελεχών Συμβουλευτικής Επαγγελματικού Προσανατολισμού του ΕΟΠΠΕΠ.
Επίσης, σύμφωνα με την υφιστάμενη νομοθεσία, δίνει τη μέγιστη δυνατή μοριοδότηση τόσο για το διορισμό εκπαιδευτικών (Α.Σ.Ε.Π.) όσο και στην εξέλιξη των στελεχών της εκπαίδευσης.
 
Το Επιμορφωτικό πρόγραμμα απευθύνεται σε:
 

  • συμβούλους επαγγελμαικού προσανατολισμού & σταδιοδρομίας
  • εν ενεργεία εκπαιδευτικούς της δημόσιας ή ιδιωτικής εκπαίδευσης
  • εκπαιδευτικούς που χρειάζονται μόρια για το σύστημα διορισμών Α.Σ.Ε.Π. 
  • εργαζόμενους και επαγγελματίες του χώρου της ψυχικής υγείας

 
Το Πρόγραμμα, που υλοποιείται για 6η φορά και για 4η συνεχή χρονιά, είναι μοναδικό στο είδος του καθώς εισάγει νέες καινοτόμες προσεγγίσεις τις οποίες οι εκπαιδευόμενοι θα έχουν τη δυνατότητα να τις αξιοποιήσουν στο χώρο εργασίας τους και να ενισχύσουν τις επαγγελματικές τους δεξιότητες.
 
Το Πρόγραμμα υλοποιείται με τη μέθοδο της Ασύγχρονης εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης με χρήση Διαδικτυακού Συστήματος Διαχείρισης Μάθησης (LMS), επικουρούμενης από σύγχρονες εξ αποστάσεως εκπαιδευτικές συνεδρίες με τους εκπαιδευτές.
 
Η επιτυχής ολοκλήρωση του Προγράμματος οδηγεί σε απόκτηση Πιστοποιητικού Εξειδικευμένης Επιμόρφωσης από το Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. του Ε.Κ.Π.Α. και Συμπλήρωμα Πιστοποιητικού Europass (16 μονάδες ECVET).
 
Το Πρόγραμμα διαρκεί οκτώ (8) μήνες, συμπεριλαμβανομένων των διακοπών του Αυγούστου.
Ξεκινά τη Δευτέρα, 29 Μαρτίου 2021 και ολοκληρώνεται την Κυριακή 28 Νοεμβρίου 2021.
 
Μπορείτε να αντλήσετε λεπτομερείς πληροφορίες από το επισυναπτόμενο έγγραφο και από τον οδηγό σπουδών του προγράμματος που διατίθεται στη διεύθυνση:
 

https://bit.ly/SIMVOULEFTIKI_INFO

Λόγω περιορισμένου αριθμού θέσεων, η ένταξη των ενδιαφερόμενων στο Πρόγραμμα γίνεται με σειρά προτεραιότητας.
Η αίτηση εγγραφής στο Πρόγραμμα μπορεί να βρεθεί στη διεύθυνση:
 

https://bit.ly/SIMVOULEFTIKI_REGISTER

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *