ΕΚΠΑ: Ημερίδα με θέμα «Γλωσσολογία και Διδασκαλία της Γραμματικής»

Ο Τομέας Γλώσσας-Γλωσσολογίας του Τμήματος Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας σε συνεργασία με το Τμήμα Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών διοργανώνουν επιστημονική ημερίδα με θέμα «Γλωσσολογία και Διδασκαλία της Γραμματικής».

Η ημερίδα θα διεξαχθεί το Σάββατο 16 Μαρτίου 2019, 09:00 – 14:30, στο Διδασκαλείο Νέας Ελληνικής Γλώσσας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών στην Πανεπιστημιούπολη Ζωγράφου.

Η ημερίδα έχει ως στόχο να αναδείξει τον ρόλο της Θεωρητικής Γλωσσολογίας και τον τρόπο αξιοποίησης των πορισμάτων της στη διδασκαλία της Γραμματικής της μητρικής και της ξένης γλώσσας στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Η διδασκαλία της Γραμματικής στο πλαίσιο του γλωσσικού μαθήματος εξακολουθεί να είναι επίμαχο ζήτημα, για το οποίο συχνά διατυπώνονται αντίθετες απόψεις. Στη συζήτηση για τη Γραμματική επικεντρώνουμε συνήθως το ενδιαφέρον μας στο ερώτημα αν και πώς πρέπει να διδάσκεται, στοχεύοντας κυρίως στην ανάπτυξη της κατάλληλης μεθοδολογίας, ενώ παραμελούμε το ερώτημα τι διδάσκουμε. δηλαδή το ίδιο το γλωσσικό σύστημα.

Στην ημερίδα αναπτύσσονται πτυχές συνυφασμένες πρωτίστως με το τι διδάσκουμε, οι οποίες εστιάζουν στην επιλογή των γραμματικών θεωριών για την περιγραφή του γλωσσικού συστήματος, στον ρόλο της εμπειρικής έρευνας των δεδομένων από τη γλωσσική κατάκτηση, στις εφαρμογές αρχών της γλωσσολογικής θεωρίας στην ανάπτυξη εκπαιδευτικού/διδακτικού υλικού και την εισαγωγή του στη διδακτική πράξη. Οι εισηγήσεις της ημερίδας επιχειρούν –μεταξύ άλλων– να συμβάλουν στη διερεύνηση της δυνατότητας σύνδεσης του γλωσσικού μαθήματος της μητρικής και της ξένης γλώσσας, ώστε, ως προς τη γραμματική περιγραφή τους, να αντιμετωπίζονται ως ένα ενιαίο αντικείμενο διδασκαλίας.

Η ημερίδα απευθύνεται σε όσους εμπλέκονται στην εκπαιδευτική διαδικασία με οποιαδήποτε ιδιότητα και κυρίως στους Συντονιστές Εκπαιδευτικού Έργου και τους διδάσκοντες το γλωσσικό μάθημα (μητρικής και ξένης γλώσσας) στην πρωτοβάθμια και τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση καθώς και σε φοιτητές/-τριες μελλοντικούς/-ές εκπαιδευτικούς.

Περισσότερες πληροφορίες καθώς και το πλήρες πρόγραμμα της ημερίδας βρίσκονται στην ιστοσελίδα: https://grammarteaching201.wixsite.com/grammar

Η συμμετοχή είναι ελεύθερη.

Στους συμμετέχοντες θα χορηγηθεί βεβαίωση παρακολούθησης.

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *