Εκπαιδευτικές επισκέψεις και επιμορφωτικές δράσεις στα Κέντρα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2017-18

Εκδόθηκε από το ΥΠΠΕΘ εγκύκλιος με αρ.  Φ.16Α/ΜΚ/205575/Δ1 /24-11/2017 μέσω της οποίας γνωστοποιούνται οι προϋποθέσεις, οι διαδικασίες και τα χρονοδιαγράμματα  διεκπεραίωσης σχετικά με τις εκπαιδευτικές επισκέψεις σε ΚΠΕ.

Κατά την τρέχουσα σχολική χρονιά για τις εκπαιδευτικές επισκέψεις στα Κέντρα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (ΚΠΕ), μπορούν να υποβάλουν αίτηση:

  • Οι εκπαιδευτικοί που υλοποιούν εγκεκριμένα προγράμματα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης στο σχολείο τους.
  • Οι εκπαιδευτικοί που υλοποιούν Ερευνητικές Εργασίες στο Γενικό Λύκειο.
  • Οι Δομές Υποδοχής και Εκπαίδευσης Προσφύγων (ΔΥΕΠ).

Χρονοδιάγραμμα διεκπεραίωσης εγγράφων σχετικών με τις εκπαιδευτικές επισκέψεις σε ΚΠΕ:
Έως 05/12/2017 οι εκπαιδευτικοί των σχολείων να καταθέσουν στους Υπεύθυνους Π.Ε. και Σχολικών Δραστηριοτήτων αιτήσεις παρακολούθησης προγράμματος σε ΚΠΕ.

Αντίστοιχα οι εκπαιδευτικοί που εκπονούν Ερευνητικές Εργασίες καταθέτουν αίτηση στο ΚΠΕ που ενδιαφέρονται να επισκεφθούν.

Έως 13/12/2017 οι Υπεύθυνοι Π.Ε. και Σχολικών Δραστηριοτήτων να διαβιβάσουν στα ΚΠΕ τους πίνακες με τις αιτήσεις των σχολικών ομάδων για παρακολούθηση προγράμματος του ΚΠΕ.
Έως 22/12/2018 τα ΚΠΕ κατόπιν επικοινωνίας με τα σχολεία να καταρτίσουν το πρόγραμμα των εκπαιδευτικών επισκέψεων που θα δεχθούν και να το διαβιβάσουν στο Υπουργείο προς έγκριση με ταυτόχρονη κοινοποίηση στους Υπεύθυνους ΠΕ ή Σχολικών Δραστηριοτήτων, 20 ημέρες πριν την πρώτη επίσκεψη.

Πατήστε εδώ για να ανοίξετε την εγκύκλιο και τα συνημμένα έγγραφα (Πίνακες ΚΠΕ, Αίτηση συμμετοχής)  

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *