Εκλογές Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π., Π.Υ.Σ.Ε.Ε.Π: Προβλέψεις για δυνατότητα διεξαγωγής Σάββατο και με ηλεκτρονική ψηφοφορία

Όπως προβλέπεται σε σχετικό άρθρο νομοσχεδίου που ήδη κατατέθηκε στη βουλή από το ΥΠΑΙΘ δίνεται η δυνατότητα διεξαγωγής των εκλογών αιρετών εκπροσώπων Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π., Π.Υ.Σ.Ε.Ε.Π Σάββατο και με ηλεκτρονική ψηφοφορία

Άρθρο 13: Προβλέπεται οι εκλογές για την ανάδειξη των αιρετών μελών των υπηρεσιακών συμβουλίων του εκπαιδευτικού προσωπικού και του ειδικού εκπαιδευτικού προσωπικού ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης να πραγματοποιούνται ημέρα Σάββατο (αντί για εργάσιμη ημέρα και ώρα), προκειμένου να μην διακόπτεται στο ελάχιστο η εκπαιδευτική λειτουργία και να μην αναστέλλεται η λειτουργία των σχολείων. Ταυτόχρονα, δίνεται η δυνατότητα για ηλεκτρονική διεξαγωγή της ψηφοφορίας.

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *