Εκλογές Αιρετών: Ανακήρυξη υποψηφίων από το ΥΠΑΙΘ

Αναρτήθηκαν στην ιστοσελίδα του ΥΠΑΙΘ οι πίνακες με τους υποψήφιους αιρετούς εκπροσώπους για το ΚΥΣΠΕ και το ΚΥΣΔΕ. Ανακοινώθηκαν επίσης τα ονόματα των αποκλεισθέντων υποψηφίων από τις εκλογές για την ανάδειξη αιρετών εκπροσώπων στο ΚΥΣΔΕ.

1. Ανακήρυξη υποψηφίων αιρετών εκπροσώπων στο Κεντρικό Υπηρεσιακό Συμβούλιο  Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης (Κ.Υ.Σ.Π.Ε.)

2. Ανακήρυξη υποψηφίων αιρετών εκπροσώπων στο Κεντρικό Υπηρεσιακό Συμβούλιο  Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Κ.Υ.Σ.Δ.Ε.)

3. Αποκλεισμός υποψηφίων από τη διαδικασία ανακήρυξης υποψηφίων αιρετών εκπροσώπων των εκπαιδευτικών στο Κεντρικό Υπηρεσιακό Συμβούλιο Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *