Εισαγωγή στην Τριτοβάθμια εκπαίδευση σε ποσοστό 5% χωρίς εξετάσεις. ΦΕΚ Καθορισμού των οργάνων, του τρόπου και της διαδικασίας διαπίστωσης σοβαρών παθήσεων.

Εκδόθηκε Υ.Α. με αρ. Φ.151/180552/Α5 (ΦΕΚ 3822 τ. Β΄31-10-2017) μέσω της οποίας γίνεται ο καθορισμός   των οργάνων, του τρόπου και της διαδικασίας διαπίστωσης σοβαρών παθήσεων υποψηφίων για εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση». 

Υπενθυμίζεται ότι ο πίνακας των παθήσεων έχει ήδη ανακοινωθεί από το ΥΠΠΕΘ με δελτίο τύπου την 1/11/2017. 

Όπως επισημάνθηκε στο δελτίο τύπου  “οι υποψήφιοι που πάσχουν από σοβαρές παθήσεις και επιθυμούν να εισαχθούν στην τριτοβάθμια εκπαίδευση για το ακαδ. έτος 2018-19 σε ποσοστό 5% χωρίς εξετάσεις, θα μπορούν να απευθυνθούν σε μία από τις Ειδικές Επταμελείς Επιτροπές, που θα λειτουργήσουν σε συγκεκριμένα Δημόσια ή Πανεπιστημιακά Νοσοκομεία, προκειμένου να αποκτήσουν Πιστοποιητικό διαπίστωσης Πάθησης. Η εγκύκλιος που θα αναφέρεται στη διαδικασία πιστοποίησης των παθήσεων από τις Επταμελείς Επιτροπές θα ακολουθήσει άμεσα.

Πιστοποιητικά Διαπίστωσης Πάθησης που έχουν ήδη εκδοθεί από τις Επταμελείς Επιτροπές των Νοσοκομείων ή το ΚΕΣΥ πριν τη δημοσίευση σε ΦΕΚ της παρούσας Κοινής Υπουργικής Απόφασης και προκειμένου για εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση από το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019 και εφεξής, πρέπει να επικαιροποιηθούν με βάση τους νέους κωδικούς και τις παθήσεις όπως αναφέρονται στον πίνακα που ανακοινώθηκε.”

Πατήστε εδώ για να ανοίξετε την Υ.Α. 

 

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *