Ειδικό τεύχος του Αστρολάβου για το STEM

Το Επιστημονικό Περιοδικό Νέων Τεχνολογιών “Αστρολάβος” που ανήκει στη Ελληνική Μαθηματική Εταιρεία πολύ σύντομα θα εκδώσει ειδικό τεύχος αφιερωμένο στο STEM στην εκπαίδευση. Είναι η πρώτη φορά που επιστημονικό περιοδικό αφιερώνει ολόκληρο τεύχος στη μεθοδολογία STEM. Ενδιαφέρει τους εκπαιδευτικούς που γνωρίζουν και έχουν εντάξει στην εκπαιδευτική διαδικασία τη σύγχρονη αυτή διδακτική προσέγγιση. Μερικά από τα άρθρα που θα περιλαμβάνει είναι: 

  1. Η υπολογιστική σκέψη, η επιστημολογία STEM και η τέχνη στα Μαθηματικά. Τα μυστήρια τρίγωνα (Ψυχάρης, Σ., Καλοβρέκτης, Κ., & Ιατρού, Β.).
  2. Ανάπτυξη εκπαιδευτικού αντικειμένου στο ελεύθερο  λογισμικό Octave για εφαρμογή σε εκπαιδευτική διαδικασία ψηφιακού διδακτικού σεναρίου με προσέγγιση S.T.E.M. (Κουτούφαρης, Β., & Σταυρόπουλος, Π.).
  3. Κατασκευή εργαλείων αξιολόγησης σε STEM δραστηριότητες στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση (Κουσούρη, Σ., Κασιμάτη, Α., Ψυχάρης, Σ., & Πετροπούλου, Ο.).
  4. Ανάπτυξη τρισδιάστατου μοντέλου προσομοίωσης για τον υπολογισμό του όγκου κυλίνδρου με το ελεύθερο λογισμικό ανοικτού κώδικα Easy Java Simulation (Σταυρόπουλος, Π., & Σταυροπούλου, Κ.).
  5. Μαθητές δημοτικού ως δημιουργοί παιχνιδιών καρτών υπολογιστικής σκέψης (Κοτζαμπασάκη, Ε., & Αργιάννη, Ε.).
  6. Εξασκώντας την προγραμματιστική λογική των παιδιών προσχολικής ηλικίας μέσω του STEAM (Ποντικού, Μ.).
  7. Introducing Artificial Intelligence and Machine Learning in Secondary Education (Karampelas, A.).
  8. The M-dimension of STEM: Teaching mathematical concepts via discovery learning and constructivistic STEM approaches using cognitive tools.
  9. Ανάπτυξη πιλοτικής εφαρμογής μοντελοποίησης εκπαιδευτικού αντικειμένου στο Excel για εκπαιδευτική διαδικασία με προσέγγιση STEM σε ψηφιακό διδακτικό σενάριο (Σταυρόπουλος, Π., & Σταυροπούλου, Κ.).

Η ιστοσελίδα του περιοδικού είναι στη διεύθυνση: https://msl.aueb.gr/astrolavos/

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *