Εθνικό Συμβούλιο Έρευνας και Καινοτομίας: Προτάσεις για την καλύτερη οργάνωση της έρευνας στην Ελλάδα και την αναχαίτιση της διαρροής Ελλήνων επιστημόνων στο εξωτερικό (brain drain)

Το Εθνικό Συμβούλιο Έρευνας και Καινοτομίας (ΕΣΕΚ),  έδωσε στη δημοσιότητα μία σειρά από προτάσεις του για την καλύτερη οργάνωση της έρευνας στην Ελλάδα και την αναχαίτιση της διαρροής Ελλήνων επιστημόνων στο εξωτερικό (brain drain).

Το Συμβούλιο αναφέρει ότι θεωρεί πρωτεύουσας σημασίας να επανασχεδιασθεί η οργάνωση του ελληνικού ερευνητικού χώρου με γνώμονα τη συγκέντρωση κρίσιμης μάζας ερευνητικού δυναμικού, καθώς και την επίτευξη αριστείας.

Το ΕΣΕΚ εισηγείται στην κυβέρνηση, μεταξύ άλλων, την κατάργηση των στεγανών μεταξύ ερευνητικών κέντρων και ΑΕΙ, την παροχή κινήτρων στα πανεπιστήμια για τη δημιουργία ερευνητικών ινστιτούτων, καθώς και τον ενιαίο συντονισμό όλων των ερευνητικών δομών από τη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας (ΓΓΕΤ).

Πατήστε εδώ για να ανοίξετε το άρθρο του ΑΠΕ – ΜΠΕ 

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *