Εθνικό Κέντρο Οπτικοακουστικών Μέσων και Επικοινωνίας: 1ος Διεθνής Μαθητικός Διαγωνισμός Δημιουργίας Επιτραπέζιου και Ψηφιακού Αφηγηματικού Παιχνιδιού (2020-21)

Με την αιγίδα της Περιφέρειας Αττικής, η Γενική Γραμματεία Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Απλούστευσης Διαδικασιών του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, το Εθνικό Κέντρο Οπτικοακουστικών Μέσων και Επικοινωνίας (ΕΚΟΜΕ) και η Ένωση Μηχανικών Πληροφορικής και Επικοινωνιών διοργανώνουν τον 1ο Διεθνή Μαθητικό Διαγωνισμό Δημιουργίας Επιτραπέζιου και Ψηφιακού Παιχνιδιού για τους/τις μαθητές/μαθήτριες των τριών τελευταίων τάξεων της Πρωτοβάθμιας και όλων των τάξεων της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης των σχολείων της χώρας και της Ομογένειας. 

Επίκεντρο του προτεινόμενου διαγωνισμού είναι η σύνδεση ανάμεσα σε πρακτικές της παιχνιδοκεντρικής μάθησης με συγκεκριμένους στόχους, μέσα από την ενεργητική εμπλοκή των μαθητών με τα αντικείμενα διδασκαλίας, συνεισφέροντας συγχρόνως στην ανάπτυξη των ψηφιακών δεξιοτήτων, της κριτικής σκέψης και της δημιουργικότητας των μαθητών, όπως και στην εξοικείωση των εκπαιδευτικών με παραγωγικούς τρόπους διδασκαλίας μέσα από τη χρήση των ψηφιακών μέσων. Σημαντικό όφελος θα αποτελέσει επίσης η καλλιέργεια κλίματος ομαδοσυνεργατικής μάθησης και συνεργασίας μεταξύ εκπαιδευτικών και μαθητών, αλλά και των μαθητών μεταξύ τους, στο πλαίσιο μιας πρωτότυπης δημιουργικής διαδικασίας. 

 Παράλληλα, μαθητές και εκπαιδευτικοί καλούνται να εξοικειωθούν με τη σχεδίαση παιχνιδιού, έναν δυναμικό επαγγελματικό και συγχρόνως ακαδημαϊκό κλάδο, που γνωρίζει αλματώδη ανάπτυξη στη χώρα και διεθνώς. 

Οι θεματικές των μαθητικών δημιουργιών ενδείκνυται να αντλούνται και να σχετίζονται με το μάθημα της Ιστορίας, σύμφωνα με την ύλη που διδάσκεται στις αντίστοιχες βαθμίδες, και πιο συγκεκριμένα: ελληνική αρχαιότητα, βυζαντινός κόσμος, Επανάσταση του 1821, γέννηση του νεώτερου και σύγχρονου Ελληνικού Κράτους έως τις μέρες μας. Με βάση κάποια ενότητα ή γεγονός από τις προαναφερθείσες ενότητες που σε συνεργασία με τους εκπαιδευτικούς τους θα επιλέξουν, οι μαθητές και μαθήτριες καλούνται να δημιουργήσουν, με την υποστήριξη των εκπαιδευτικών τους, ένα πρωτότυπο επιτραπέζιο παιχνίδι ή ένα demo ψηφιακού αφηγηματικού παιχνιδιού, του οποίου το σενάριο ή/και οι στόχοι θα σχετίζονται με τις παραπάνω θεματικές.  

Πληροφορίες για την προκήρυξη του διαγωνισμού εδώ .

Για την καλύτερη ενημέρωση και υποστήριξη των εκπαιδευτικών θα διοργανωθεί διαδικτυακή επιμορφωτική ημερίδα. Οι ημερομηνίες θα ανακοινωθούν τις επόμενες εβδομάδες από το ΕΚΟΜΕ. Εκπαιδευτικό υλικό και πληροφορίες αναφορικά με τη δημιουργία παιχνιδιού, επιτραπέζιου ή ψηφιακού, θα αναρτηθούν εντός του Οκτωβρίου 2020 στην ιστοσελίδα του ΕΚΟΜΕ.  

Για την έγκριση του διαγωνισμού δείτε εδώ .

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *