Εγκύκλιος οργανικών κενών σε Πειραματικά Σχολεία Διαπολιτισμικής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Εκπαίδευσης για το σχολ. έτος 2021-2022

Ενόψει της διενέργειας των μεταθέσεων των εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης σε Πειραματικά Σχολεία Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης έτους 2021, ξεκίνησε η καταχώριση, στο ηλεκτρονικό σύστημα https://inventory.minedu.gov.gr/ των κενών οργανικών θέσεων, όπως και των πλεονασμάτων, ανά κλάδο και ειδικότητα, των σχολικών μονάδων ώστε να ενημερώνονται από την ιστοσελίδα οι εκπαιδευτικοί Π.Ε. που προτίθενται να υποβάλουν αίτηση μετάθεσης στα εν λόγω σχολεία

Η εγκύκλιος σε μορφή pdf 

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published.