Έγκριση ολιγομελών τμημάτων ΕΠΑΛ πλην Αττικής (Συμπληρωματική)

Ανακοινώθηκε  την 28/9/2017 συμπληρωματική ΥΑ για την έγκριση λειτουργίας ολιγομελών τμημάτων ΕΠΑΛ, πλην της ΠΔΕ Αττικής.

Έγκριση λειτουργίας ολιγομελών τμημάτων ΕΠΑΛ (πλην Αττικής) ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ

 

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *