ΕΑΠ: Πρόσκληση Υποβολής Αιτήσεων για 35 Θέσεις με Υποτροφία που αφορούν Ομάδες Ρομά, Ωφελούμενων Αστεγίας και Πρώην φιλοξενούμενων ή φιλοξενούμενων δομών παιδικής προστασίας

Μετά την υπογραφή του πρωτοκόλλου συνεργασίας μεταξύ του ΕΑΠ και της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Καταπολέμησης της Φτώχειας, το ΕΑΠ ανακοινώνει την προσφορά 35 θέσεων φοίτησης στα 8 Προπτυχιακά, 1 ειδικό Πρόγραμμα και 38 Μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών με έναρξη σπουδών τον Οκτώβριο του 2020.

Η υποβολή αιτήσεων θα γίνει αποκλειστικά μέσω διαδικτύου από την 25η Αυγούστου μέχρι και τη 2α Σεπτεμβρίου 2020 και ώρα 12η μεσημβρινή.  

Δικαιούχοι των εν λόγω υποτροφιών δύναται να είναι:

·         Ρομά που διαβιούν σε καταυλισμούς και συνθήκες κοινωνικού αποκλεισμού ή ακραίας φτώχειας, καθώς και Ρομά που παρέχουν υπηρεσίες διαμεσολάβησης.

·         Ωφελούμενοι λόγω αστεγίας.

·         Πρώην φιλοξενούμενοι ή φιλοξενούμενοι δομών παιδικής προστασίας.

 Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να προσκομίσουν ανά ομάδα τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

            I.        Οι Ρομά υποβάλουν την αίτηση μέσω Παραρτήματος Ρομά ή  Κέντρου Κοινότητας  εφόσον διαβιούν σε συνθήκες,  που παραπέμπουν σε κοινωνικό αποκλεισμό και προσκομίζουν:

1.    Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας από το Δήμο.

2.    Στη συνέχεια το Παράρτημα Ρομά/Κέντρο Κοινότητας προωθεί έγγραφο προς την Γενική Γραμματεία, που βεβαιώνει την υποβληθείσα  αίτηση από τον δυνάμει ωφελούμενο.

3.    Για τους Ρομά διαμεσολαβητές, προσκόμιση βεβαίωσης της ιδιότητας τους από τον αρμόδιο Φορέα στον οποίο παρέχουν υπηρεσίες διαμεσολάβησης.

          II.        Οι ωφελούμενοι λόγω αστεγίας θα πρέπει να έχουν καταγραφεί από Δήμο ή από κέντρο φιλοξενίας αστέγων τουλάχιστον μία φορά /τα τελευταία 3 έτη πριν από την υποβολή της αίτησης και να έχουν λάβει  ή να λαμβάνουν σχετικές υπηρεσίες κοινωνικής ένταξης από Δημόσια Δομή ή φορέα κοινωνικής μέριμνας και στήριξης. Για την απόδειξη αυτού θα πρέπει μαζί με την αίτησή τους να υποβάλουν:

Βεβαίωση αστεγίας από Δήμο, ή βεβαίωση από Δομή φιλοξενίας ή ξενώνα αστέγων, ή οποιοδήποτε άλλο δικαιολογητικό μπορεί να αποδείξει παρούσα ή παρελθούσα κατάσταση αστεγίας.

         III.        Οι πρώην φιλοξενούμενοι ή φιλοξενούμενοι δομών παιδικής προστασίας, θα πρέπει με την αίτησή τους να υποβάλουν:

1.    Βεβαίωση της δομής παιδικής προστασίας στην οποία φιλοξενήθηκαν ή φιλοξενούνται.

2.    Οποιοδήποτε άλλο έγγραφο μπορεί να αποδείξει τη φιλοξενία.

Για να ενημερωθείτε για τα δικαιολογητικά εγγραφής πατήστε εδώ.

Για να υποβάλετε αίτηση πατήστε ΕΔΩ (Μέσω ιστοσελίδας ΕΑΠ www.eap.gr)

Σημείωση:

α. Κάθε υποψήφιος δύναται να δηλώσει ως δύο Θεματικές Ενότητες

β. Οι οδηγίες καταβολής της οικονομικής συμμετοχής, δεν αφορούν τους ενδιαφερόμενους της συγκεκριμένης πρόσκλησης.

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *