ΕΑΠ: Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος σε 8 Προπτυχιακά, 1 Ειδικό Πρόγραμμα και 37 Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών για το Ακαδημαϊκό Έτος 2020-2021. Παράταση της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων έως και την Τρίτη 09 Ιουνίου 2020 και ώρα 12:00

Το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο λόγω του ενδιαφέροντος που υπήρξε και για την καλύτερη εξυπηρέτηση των υποψηφίων φοιτητών, παρατείνει την προθεσμία υποβολής αιτήσεων έως και την Τρίτη 09 Ιουνίου 2020 και ώρα 12:00.

Η υποβολή των αιτήσεων θα γίνει αποκλειστικά μέσω του διαδικτύου.

Το σύστημα υποβολής αιτήσεων θα παραμείνει ανοικτό και μετά τη συμπλήρωση του αριθμού των προσφερόμενων θέσεων ανά Πρόγραμμα Σπουδών, ώστε να προκύψουν επιλαχόντες οι οποίοι θα καλύψουν τις κενές θέσεις που τυχόν προκύψουν.

  1. Για να δείτε την πρόσκληση πατήστε εδώ
  2. Για να δείτε την πρόσκληση για τα Άτομα με Ειδικές Παθήσεις πατήστε εδώ
  3. Για να ενημερωθείτε για τα δικαιολογητικά εγγραφής πατήστε εδώ
  4. Για να ενημερωθείτε για τους τρόπους καταβολής της οικονομικής συμμετοχής πατήστε εδώ
  5. Για να υποβάλετε αίτηση πατήστε εδώ.

Προπτυχιακά:

Ειδικό Πρόγραμμα Σπουδών “Παιδαγωγική και Διδακτική Επάρκεια”

Μεταπτυχιακά:

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *