ΕΑΠ: Πρόσκληση για την Εκδήλωση Ενδιαφέροντος Φοίτησης σε 8 Προπτυχιακά, 1 Ειδικό Πρόγραμμα και 38 Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021

Το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο, σύμφωνα με την απόφαση της υπ’ αριθ. 484/20-07-2020 Συνεδρίασης της Διοικούσας Επιτροπής του Ε.Α.Π. και τις Πράξεις Προέδρου ΤΕΚ510, 511/25-2-2020 (965 Β’) και ΤΕΚ708, 709,710/24-3-2020 (1512 Β’), προσφέρει 8 Προπτυχιακά, 1 Ειδικό Πρόγραμμα και 38 Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών με έναρξη σπουδών τον Οκτώβριο του 2020.

Η υποβολή των αιτήσεων θα γίνει αποκλειστικά μέσω διαδικτύου, έως τη 2α Σεπτεμβρίου 2020 και ώρα 12.00μ.μ.  Το σύστημα υποβολής αιτήσεων θα παραμείνει ανοικτό και μετά τη συμπλήρωση του αριθμού των προσφερόμενων θέσεων ανά Πρόγραμμα Σπουδών, ώστε να προκύψουν επιλαχόντες οι οποίοι θα καλύψουν τις κενές θέσεις που τυχόν προκύψουν.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

 1. Σπουδές στις Φυσικές Επιστήμες (ΦΥΕ)
 2. Πληροφορική (ΠΛΗ)
 3. Διοίκηση Επιχειρήσεων και Οργανισμών (ΔΕΟ)
 4. Δημόσια Διοίκηση (ΔΗΔ)*
 5. Διοίκηση Τουρισμού (ΔΙΤ)*
 6. Σπουδές στον Ελληνικό Πολιτισμό (ΕΛΠ)
 7. Σπουδές στον Ευρωπαϊκό Πολιτισμό (ΕΠΟ)
 8. Ισπανική Γλώσσα και Πολιτισμός (ΙΣΠ)

ΕΙΔΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ
Παιδαγωγική και Διδακτική Επάρκεια της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών (ΠΔΕ) (154 θέσεις)*

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

 1. Master in Business Administration» (ΜΒΑ), Διοίκηση Επιχειρήσεων
 2. Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΔΤΕ)
 3. Διοίκηση Μονάδων Υγείας (ΔΜΥ)
 4. Τραπεζική (ΤΡΑ)
 5. Διοίκηση Πολιτισμικών Μονάδων (ΔΠΜ)
 6. Αθλητικές Σπουδές: Κοινωνιολογία, Ιστορία, Ανθρωπολογία (ΑΣΚ)*
 7. Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία (ΚΑΟ)*
 8. Διοίκηση Εφοδιαστικής Αλυσίδας (Supply Chain Management) (ΔΕΑ/SCM)*
 9. Εγκληματολογικές και ποινικές προσεγγίσεις της διαφθοράς, του οικονομικού και του οργανωμένου εγκλήματος (ΠΕΔ)*
 10. Κοινό ΠΜΣ Διαχείριση Γήρανσης και Χρόνιων Νοσημάτων (ΓΧΝ)*
 11. Διοίκηση Αθλητισμού (ΔΑΘ)*
 12. Διαχείριση και Τεχνολογία Ποιότητας (ΔΙΠ)
 13. Σεισμική Μηχανική και Αντισεισμικές Κατασκευές (ΣΜΑ)
 14. Διαχείριση Τεχνικών Έργων (ΔΧΤ)
 15. Μεταπτυχιακή Εξειδίκευση στα Πληροφοριακά Συστήματα (ΠΛΣ)
 16. Διαχείριση Αποβλήτων (ΔΙΑ)
 17. Περιβαλλοντικός Σχεδιασμός (ΠΣΧ)
 18. Προχωρημένες Σπουδές στη Φυσική (ΠΣΦ)
 19. Περιβαλλοντική Κατάλυση για Αντιρύπανση και
 20. Παραγωγή Καθαρής Ενέργειας (ΚΠΠΒ)
 21. Μεταπτυχιακή Ειδίκευση Καθηγητών Φυσικών Επιστημών (ΚΦΕ)
 22. Μεταπτυχιακές Σπουδές στα Μαθηματικά (ΜΣΜΒ)
 23. Συστήματα Κινητού και Διάχυτου Υπολογισμού (ΣΔΥ)
 24. Χημική και Βιομοριακή Ανάλυση (ΧΒΑ)*
 25. Κοινό ΠΜΣ Βιοπληροφορική και Νευροπληροφορική (ΒΝΠ)*
 26. Γραφικές Τέχνες – Πολυμέσα (ΓΤΠ)
 27. Σχεδιασμός Φωτισμού (ΣΦΠ)
 28. Ακουστικός Σχεδιασμός και Ψηφιακός Ήχος (ΑΣΠ)
 29. Διδακτική της Αγγλικής ως Ξένης/Διεθνούς Γλώσσας (ΑΓΓ)*
 30. Διδακτική της Γερμανικής ως Ξένης Γλώσσας (ΓΕΡ)*
 31. Διδακτική της Γαλλικής ως Ξένης Γλώσσας (ΓΑΛ)*
 32. Επιστήμες της Αγωγής (ΕΚΠ)
 33. Εκπαίδευση Ενηλίκων (ΕΚΕ)
 34. Ορθόδοξη Χριστιανική Θεολογία και Θρησκευτικός Πλουραλισμός
 35. (ΟΡΘ)
 36. Δημόσια Ιστορία (ΔΙΣ)*
 37. Εκπαίδευση και Τεχνολογίες σε συστήματα εξ αποστάσεως
 38. διδασκαλίας και μάθησης-επιστήμες της αγωγής (ΕΤΑ)*
 39. Κοινό ΠΜΣ Δημιουργική Γραφή (ΔΓΡ)*
 40. Γλωσσική Εκπαίδευση για πρόσφυγες και μετανάστες (Language
 41. Education for Refugees and Migrants) (LRM)*
 42. Σύγχρονες τάσεις στη γλωσσολογία για εκπαιδευτικούς (ΑΔΕ)*

Το διδακτικό υλικό προσφέρεται σε ψηφιακή μορφή.

Οι επιλαχόντες θα ενημερώνονται με σχετικό μήνυμα κατά την επιτυχή υποβολή της αίτησης τους και τα αποτελέσματα των εισαχθέντων και των απορριφθέντων ανά Πρόγραμμα θα αναρτηθούν στις 11 Σεπτεμβρίου 2020.

1.  Για να δείτε την πρόσκληση πατήστε εδώ.

2.  Για να ενημερωθείτε για τα δικαιολογητικά εγγραφής πατήστε εδώ.

3.  Για να ενημερωθείτε για τους τρόπους καταβολής της οικονομικής συμμετοχής πατήστε εδώ.

4.  Για να υποβάλετε αίτηση πατήστε εδώ.

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *