ΕΑΠ: Κλείνει σήμερα 9 Ιουλίου στις 15:00 το σύστημα υποβολής αιτήσεων στα 7 Προπτυχιακά και 29 Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών με έναρξη σπουδών τον Οκτώβριο του 2018

Κλείνει σήμερα 9 Ιουλίου στις 15:00 το σύστημα υποβολής αιτήσεων στα 7 Προπτυχιακά και 29 Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών με έναρξη σπουδών τον Οκτώβριο του 2018.

Για υποβολή αίτησης ή αναζήτηση υποβληθείσας πατήστε εδώ 

ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
1. Σπουδές στις Φυσικές Επιστήμες- ΦΥΕ (450 θέσεις)
2. Πληροφορική- ΠΛΗ (950 θέσεις)
3. Διοίκηση Επιχειρήσεων και Οργανισμών – ΔΕΟ (800 θέσεις)
4. Διοίκηση Τουρισμού – ΔΙΤ (300)
5. Σπουδές στον Ελληνικό Πολιτισμό – ΕΛΠ (900 θέσεις)
6. Σπουδές στον Ευρωπαϊκό Πολιτισμό- ΕΠΟ (1000 θέσεις)
7. Ισπανική Γλώσσα και Πολιτισμός -ΙΣΠ (100 θέσεις)
ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ
1. Master in Business Administration»-ΜΒΑ (520 θέσεις)
2. Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων -ΔΤΕ (470 θέσεις)
3. Διοίκηση Μονάδων Υγείας –ΔΜΥ (515 θέσεις)
4. Τραπεζική –ΤΡΑ (545 θέσεις)
5. Διοίκηση Πολιτισμικών Μονάδων -ΔΠΜ (540 θέσεις)
6. Εγκληματολογικές και Ποινικές προσεγγίσεις της διαφθοράς του
οικονομικού και του οργανωμένου εγκλήματος ΠΕΔ (80 θέσεις)
7. Αθλητικές Σπουδές: Κοινωνιολογία, Ιστορία, Ανθρωπολογία -ΑΣΚ (150 θέσεις)
8. Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία -ΚΑΟ (200 θέσεις)
9. Σύγχρονες Δημοσιογραφικές Σπουδές – ΣΔΣ (150 θέσεις)
10. Διαχείριση και Τεχνολογία Ποιότητας -ΔΙΠ (445 θέσεις)
11. Σεισμική Μηχανική και Αντισεισμικές Κατασκευές -ΣΜΑ (100 θέσεις)
12. Διαχείριση Τεχνικών Έργων -ΔΧΤ(420 θέσεις)
13. Περιβαλλοντικός Σχεδιασμός -ΠΣΧ (260 θέσεις)
14. Διαχείριση Αποβλήτων –ΔΙΑ (335 θέσεις)
15. Προχωρημένες Σπουδές στη Φυσική – ΠΣΦ (200 θέσεις)
16. Περιβαλλοντική Κατάλυση για Αντιρύπανση και Παραγωγή
Καθαρής Ενέργειας- ΚΠΠ (200 θέσεις)
17. Μεταπτυχιακή Εξειδίκευση στα Πληροφοριακά Συστήματα- ΠΛΣ
(220 θέσεις)
18. Μεταπτυχιακή Ειδίκευση Καθηγητών Φυσικών Επιστημών- ΚΦΕ
(300 θέσεις)
19. Μεταπτυχιακές Σπουδές στα Μαθηματικά -ΜΣΜ (120 θέσεις)
20. Συστήματα Κινητού και Διάχυτου Υπολογισμού –ΣΔΥ (110 θέσεις)
21. Γραφικές Τέχνες – Πολυμέσα -ΓΤΠ (70 θέσεις)
22. Σχεδιασμός Φωτισμού-ΣΦΠ (70 θέσεις)
23. Ακουστικός Σχεδιασμός και Ψηφιακός Ήχος -ΑΣΠ (35 θέσεις)
24. Επιστήμες της Αγωγής –ΕΚΠ (800 θέσεις)
25. Εκπαίδευση Ενηλίκων – ΕΚΕ (300 θέσεις)
26. Ορθόδοξη Χριστιανική Θεολογία και Χριστιανικός Πλουραλισμός –
ΟΡΘ(180 θέσεις)
27. Language Education for Refugees and Migrants –LRM (150 θέσεις)
28. Δημόσια Ιστορία –ΔΙΣ (200 θέσεις)
29. Σύγχρονες τάσεις στη γλωσσολογία για εκπαιδευτικούς-ΑΔΕ (300

Από το ΕΑΠ γίνεται επίσης γνωστό ότι, η διαδικασία επανεγγραφών για τα Προγράμματα Σπουδών με ετήσια διάρθρωση θα ξεκινήσει στις 9 Ιουλίου 2018 και ώρα 15:00 και θα ολοκληρωθεί στις 20 Αυγούστου 2018 και ώρα 15:00

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *