ΕΑΠ: Ανασυγκρότηση της Διοικούσας Επιτροπής. Πρόεδρος ο Οδ. Ζώρας

Απόφαση με θέμα: Ανασυγκρότηση της Διοικούσας Επιτροπής του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου. Ορισμός Προέδρου και Αντιπροέδρων της Διοικούσας Επιτροπής του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου, υπέγραψε υ Υπουργός Παιδείας κ. Ν. Κεραμέως

Τακτικά μέλη:

α. Οδυσσέας-Ιωάννης Ζώρας του Λύσανδρου, με ΑΔΤ ΑΙ 954063, Καθηγητής Χειρουργικής Ογκολογίας, Ιατρική Σχολή, Πανεπιστήμιο Κρήτης,

β. Ευστάθιος Ευσταθόπουλος του Πέτρου, με ΑΔΤ ΑΗ 639757, Καθηγητής Ιατρικής ΦυσικήςΑκτινοφυσικής, Ιατρική Σχολή, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών,

γ. Διονύσιος Μαντζαβίνος του Σπυρίδωνος, με ΑΔΤ ΑΒ 992773, Καθηγητής Μηχανικής Διεργασιών και Περιβάλλοντος, Πανεπιστήμιο Πατρών,

δ. Κωνσταντίνος Καραμάνης του Λουκά, με ΑΔΤ ΑΚ 389339, Αναπληρωτής Καθηγητής Οικονομικής των Επιχειρήσεων και των Εργασιακών Σχέσεων, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων,

ε. Κυριάκος Κουβελιώτης του Παναγιώτη, με ΑΔΤ ΑΗ 552859, Καθηγητής Νέων Τεχνολογιών στην Εκπαίδευση, UNIVERSITA TELEMATICA INTERNAZIONALE UNINETTUNO, Ρώμη,

στ. Λεωνίδας Δουκάκης του Κωνσταντίνου, με ΑΔΤ ΑΜ 589635, Επισκέπτης Καθηγητής Χρηματοοικονομικής Λογιστικής, Πανεπιστήμιο Λωζάνης,

ζ. Δημήτριος Βασιλείου του Γεωργίου, με ΑΔΤ ΑΖ 058435, Καθηγητής Τραπεζικής Διοίκησης, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών,

Αναπληρωματικά μέλη:

α. Βασίλειος Λουκόπουλος του Χρήστου, με ΑΔΤ ΑΒ 391721, Αναπληρωτής Καθηγητής Θεωρητικής Φυσικής-Μηχανικής των Ρευστών, Πανεπιστήμιο Πατρών,

β. Ιωάννης Συμπέθερος του Αλεξάνδρου, με ΑΔΤ Π 853883, Καθηγητής Υδραυλικής με έμφαση στη μηχανική των θαλάσσιων έργων, Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής,

γ. Βασίλειος Κωστόπουλος του Ευαγγέλου, με ΑΔΤ ΑΟ 307116, Καθηγητής Στατικής Μηχανικής και Ταλαντώσεων, Πανεπιστήμιο Πατρών,

δ. Οδυσσέας Καργιώτης του Νικολάου, με ΑΔΤ ΑΒ 443219, Νευρολόγος, Διδάκτωρ Πανεπιστημίου Ιωαννίνων,

ε. Κωνσταντίνος Τσιμάρας του Δημητρίου, με ΑΔΤ ΑΚ 539078, Αναπληρωτής Καθηγητής Συνταγματικού Δικαίου, Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου, 4

στ. Αναστασία Αλευριάδου του Γεωργίου, με ΑΔΤ ΑΝ 354697, Καθηγήτρια Ψυχολογίας με έμφαση στην Ειδική Αγωγή, Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας,

ζ. Δημοσθένης Μπούρος του Ευαγγέλου, με ΑΔΤ ΑΖ 915047, Αφυπηρετήσας Καθηγητής Πνευμονολογίας, Ιατρική Σχολή, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών.

Πρόεδρος της Διοικούσας Επιτροπής του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου ορίστηκε το μέλος αυτής Οδυσσέας-Ιωάννης Ζώρας.

Αντιπροέδροι της Διοικούσας Επιτροπής του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου ορίστηκαν τα ακόλουθα μέλη αυτής :

α. Ευστάθιος Ευσταθόπουλος

β. Διονύσιος Μαντζαβίνος

γ. Κωνσταντίνος Καραμάνης

Πατήστε εδώ για να ανοίξετε την απόφαση

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *