ΕΑΠ: Ανάρτηση Πινάκων Σειράς Κατάταξης Υποψήφιων Μελών Σ.Ε.Π. για τα Ακαδημαϊκά έτη 2019-2022 στις Θεματικές Ενότητες ΠΕΔ60, ΠΕΔ61 και ΠΕΔ62

Αναρτήθηκαν στη Διαύγεια οι Πίνακες Σειράς Κατάταξης Υποψήφιων Μελών Σ.Ε.Π. για τα Ακαδημαϊκά έτη 2019-2022 στις Θεματικές Ενότητες ΠΕΔ60, ΠΕΔ61 και ΠΕΔ62

Πατήστε εδώ για να ανοίξετε το πρακτικό με τους πίνακες κατάταξης

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *