Δ.Δ.Ε. Β΄ Αθήνας, Pierce – Αμερικανικό Κολλέγιο Ελλάδος. 2ος Μαθητικός Διαγωνισμός στην Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία

Η Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Β΄ Αθήνας και το Pierce – Αμερικανικό Κολλέγιο Ελλάδος προκηρύσσουν το

2ο Μαθητικό Διαγωνισμό στην Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία.

Σκοπός του Διαγωνισμού είναι η ενίσχυση της μελέτης της Αρχαίας Ελληνικής Γλώσσας και Γραμματείας από τους μαθητές και η γνωριμία τους με περισσότερα έργα του αρχαιοελληνικού λόγου, ώστε να αντιληφθούν τη διαχρονικότητα νοημάτων και αξιών και να συνειδητοποιήσουν ότι η νέα ελληνική έχει τις ρίζες της στην αρχαία και αποτελεί εξέλιξη και συνέχειά της. Επιπλέον, επιδιώκεται να κατανοήσουν οι μαθητές ότι η πνευματική δημιουργία των αρχαίων Ελλήνων συνδέεται άρρηκτα με το νεοελληνικό πολιτισμό και ότι  συνέβαλε στη θεμελίωση του ευρωπαϊκού και γενικότερα του δυτικού πολιτισμού.

Ο Διαγωνισμός απευθύνεται σε μαθητές και μαθήτριες της Α΄ τάξης των Γενικών Λυκείων, δημόσιων και ιδιωτικών, της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Β΄ Αθήνας,  η συμμετοχή σε αυτόν είναι προαιρετική και  απαιτείται η σύμφωνη γνώμη των γονέων – κηδεμόνων. Δεν υπάρχει οικονομική επιβάρυνση για τους μαθητές που συμμετέχουν.

Η διάρκεια του Διαγωνισμού είναι δύο (2) ώρες.

Στους διαγωνιζόμενους δίνεται πεζό κείμενο από το πρωτότυπο, μέχρι 20 σειρές, περιόδου 5ου αι. π.Χ. – 3ου αι. μ.Χ.Οι μαθητές καλούνται να απαντήσουν σε 2 ομάδες  ερωτήσεων:

Α. Κατανόησης του εξεταζόμενου αποσπάσματος.

Οι ερωτήσεις κατανόησης αφορούν:

  • την απόδοση  στα νέα ελληνικά του συγκεκριμένου αποσπάσματος (20 μονάδες) και
  • τη δομή και τη γλωσσική επεξεργασία του αποσπάσματος με υποερωτήσεις που αναφέρονται στη γραμματική (10 μονάδες), στο συντακτικό (10 μονάδες) και στην ετυμολογία (20 μονάδες).

Η μορφή των ερωτήσεων δύναται να είναι αντικειμενικού τύπου (τύπου Σ ή Λ, πολλαπλής επιλογής και αντιστοίχισης), μετασχηματισμού τύπων εντός φράσεων ως προς τον αριθμό, τη φωνή, το χρόνο και την πτώση ή σχηματισμού λέξεων (ασκήσεις ετυμολογίας).

Β. Ανάπτυξης του εξεταζόμενου έργου.

Οι ερωτήσεις ανάπτυξης αναφέρονται:

  • στις ιδέες και τις αξίες του διδόμενου κειμένου σε σχέση με τη σύγχρονη πραγματικότητα (20 μονάδες) και
  • στις γνώσεις των μαθητών από την Αρχαία Ελληνική Γραμματεία (20 μονάδες).

Ειδικά για τα έργα των συγγραφέων που εντάσσονται στην ύλη του Διαγωνισμού, οι μαθητές καλούνται να τα γνωρίζουν μόνον ονομαστικά.

Ως ημερομηνία διεξαγωγής του Διαγωνισμού ορίζεταιτο Σάββατο, 10 Μαρτίου 2018,  10:00-12:00, και ως εξεταστικό κέντρο ορίζεται το Pierce – Αμερικανικό Κολλέγιο Ελλάδος (Γραβιάς 6, Αγία Παρασκευή).

Υπεύθυνοι για τη διεξαγωγή του Διαγωνισμού είναι ο Διευθυντής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Β΄ Αθήνας και ο Διευθυντής του Λυκείου του Pierce – Αμερικανικού Κολλεγίου Ελλάδος.

Την ημέρα του Διαγωνισμού, οι μαθητές πρέπει να προσέλθουν στις εγκαταστάσεις του Αμερικανικού Κολλεγίου Ελλάδος μέχρι τις 09:30, έχοντας μαζί τους το Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας και 2 στυλό μαύρου ή μπλε χρώματος.

Πατήστε εδώ για να ανοίξετε την προκήρυξη του διαγωνισμού 

 

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *