Δ. Αποστολόπουλος: Αύξηση ωρών, απ’ το παράθυρο, στα ΕΠΑ.Λ

Το diodos.edu.gr δημοσιεύει άρθρο που μας απέστειλε ο κ. Δ. Αποστολόπουλος με θέμα: Αύξηση ωρών, απ’ το παράθυρο, στα ΕΠΑ.Λ

Όλοι γνωρίζουμε ότι  το εβδομαδιαίο υποχρεωτικό ωράριο διδασκαλίας των καθηγητών αυξήθηκε, κατά 2 ώρες από το 2013 και τις επιπτώσεις του.

Από το σχολικό έτος 2018-19 άρχισε  να εφαρμόζεται ο θεσμός του «Συμβούλου Καθηγητή́» στα ΕΠΑ.Λ. όπου σε πρώτη φάση υλοποιείται  από εκπαιδευτικούς που υπηρετούν στη σχολική μονάδα εθελοντικά (κάποια στιγμή  αφού «πετύχει» θα εφαρμοστεί υποχρεωτικά). Οι συνάδελφοι που υποστηρίζουν το θεσμό αυτό μπορούν να αναλάβουν κατ’ ανώτατο όριο  5 μαθητές  με τους οποίους θα  πραγματοποιούν  1-2  συναντήσεις  τον μηνά, διάρκειας τουλάχιστον 15 λεπτών η κάθε μια. Ακόμα υποχρεούνται να συμμετέχουν στις τακτικές και έκτακτες συναντήσεις της ομάδας  «Συμβούλων – Καθηγητών». Η συμμετοχή σ’ όλη  αυτή τη διαδικασία επιβαρύνει τους συναδέλφους με 2 ώρες την εβδομάδα.

Επίσης σε κάποια σχολεία εφαρμόζεται «εθελοντικά», τουλάχιστον για 1 διδακτική ώρα την εβδομάδα,  η απασχόληση των μαθητών που αποβάλλονται  από το μάθημα.

Ευθύς αμέσως μαζεύτηκαν μεταξύ σοβαρού και αστείου 3 επιπλέον ώρες την εβδομάδα.

Ακολουθεί πίνακας με την επί τις %  αύξηση ανά εβδομάδα του ωραρίου των Εκπαιδευτικών των ΕΠΑ.Λ..

Έτη υπηρεσίας Ώρες διδασκαλίας/Εκπαιδευτικό/εβδομάδα Επιπλέον ώρες/Εκπαιδευτικό/εβδομάδα Επί τις % αύξηση του ωραρίου/ εβδομάδα
0 – 6 23 3 13,04 %
7 – 12 21 3 14,28 %
13 – 20 20 3 15,00 %
21 και πάνω 18 3 16,67 %

Εξυπακούεται ότι οι συνάδελφοι κλασικά θα είναι υπεύθυνοι είτε :

-τμήματος με ότι συνεπάγεται αυτό

-του πρωτοκόλλου

-του μητρώου των μαθητών

-του προγράμματος

-της μεταφοράς των μαθητών/τριών

-των εορτών

-του αρχείου    κλπ. 

Ποτέ δεν πρέπει να ξεχνάμε:

-την προετοιμασία στο σπίτι αλλά και στο σχολείο για το θεωρητικό και εργαστηριακό μέρος των μαθημάτων.

-το διόρθωμα των τεστ και των διαγωνισμάτων

-τους συλλόγους εκτός ωραρίου

-τις συναντήσεις – συνεδριάσεις εκτός ωραρίου για την ΜΝΑΕ

– τις ώρες που χρειάζονται για να βρεθούν οι θέσεις μαθητείας και η αναζήτηση των μαθητών που θα θητεύσουν.

Αν και το κίνημά μας παλεύει να επανέλθει το ωράριό μας όπως ήταν  πριν το 2013 το υπουργείο  με διάφορους τρόπους  το έχει αυξήσει και κανείς δεν γνωρίζει τι άλλο θα σκαρφιστούν στο μέλλον για να το αυξήσουν περαιτέρω.

31/10/2019                                                                                     Αποστολόπουλος  Δημήτριος

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *