Δωρεάν ψηφιακά μαθήματα από το Κέντρο Ανοικτών Διαδικτυακών Μαθημάτων Mathesis

Το Κέντρο Ανοικτών Διαδικτυακών Μαθημάτων Mathesis, ιδρύθηκε το 2015 ως ένα ιδιαίτερο τμήμα των Πανεπιστημιακών Εκδόσεων Κρήτης (ΠΕΚ) με αποκλειστικό σκοπό τη δημιουργία και δωρεάν προσφορά στους φοιτητές, τους επαγγελματίες επιστήμονες και το ευρύτερο κοινό, διαδικτυακών μαθημάτων στο επίπεδο των καλύτερων διεθνών προτύπων. 

Όπως αναφέρεται στην παρουσίαση της πλατφόρμας OpenEdx ” ένα ιδιαίτερο χαρακτηριστικό των διαδικτυακών μαθημάτων είναι ότι η ποιότητά τους δεν είναι μόνο ζήτημα περιεχομένου και διδακτικής ικανότητας του δημιουργού τους. Εξαρτάται καίρια και από το τεχνολογικό επίπεδο της πλατφόρμας που τα διαχειρίζεται. Στην πραγματικότητα η πλατφόρμα καθ’ εαυτή —προϊόν και η ίδια μιας γόνιμης (και διαρκούς) αλληλεπίδρασης δημιουργών περιεχομένου και τεχνικών πληροφορικής— αποτελεί μια «εργαλειοθήκη» εκπαιδευτικών τεχνικών και εφαρμογών που είναι πέρα από τις δυνατότητες κάθε μεμονωμένου παρόχου διαδικτυακών μαθημάτων να τις αναπτύξει.”

Πατήστε εδώ για να συνδεθείτε με το mathesis

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *