ΔΟΕ: Κήρυξη απεργίας αποχής από την ειδική συνεδρίαση διατύπωσης γνώμης των εκπαιδευτικών για την επιλογή Διευθυντών Σχολικής μονάδας

Το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε. κηρύσσει απεργία αποχή από κάθε ειδική συνεδρίαση των μόνιμων εκπαιδευτικών, Ε.Ε.Π. και Ε.Β.Π. των σχολικών μονάδων της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, με αντικείμενο τη διατύπωση γνώμης για συναδέλφους υποψήφιους για τη θέση Διευθυντή σχολικών μονάδων πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, σύμφωνα με τα όσα ορίζονται από το άρθρο 1, παρ. 6, περ. ζ του νόμου 4473/2017 και καλύπτει πλήρως τους συναδέλφους στο να μην τις εφαρμόσουν.

Επισημαίνουμε, ότι η «αποχή υπαλλήλων» από συγκεκριμένα καθήκοντα, αποτελεί μορφή απεργίας, η οποία προβλέπεται από τις διατάξεις του ν. 1264/82, όπως αυτές έχουν ερμηνευθεί από αρμόδια δικαστήρια (Διοικητικό Εφετείο Αθηνών 486/1995 και ΜΠΑ 2395/2014) και δεν υπάρχει καμία περίπτωση πειθαρχικής ή οικονομικής συνέπειας για τους εργαζόμενους, που συμμετέχουν σε αυτήν.

Προκειμένου να μην υπάρχουν παρερμηνείες και δυσχέρειες στην υλοποίηση της απόφασης, σας κοινοποιούμε «σχέδιο δήλωσης των μόνιμων εκπαιδευτικών της σχολικής μονάδας για μη συμμετοχή στη διαδικασία αξιολόγησης». Το κείμενο αυτό θα καταχωρείται στο πρωτόκολλο του σχολείου και θα  κοινοποιηθεί στο Συμβούλιο Επιλογής.

Το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε.  επισημαίνει, διευκρινιστικά, τα παρακάτω:

  • Οι συνάδελφοι πριν την έναρξη της ειδικής συνεδρίασης δηλώνουν, ότι συμμετέχουν στην απεργία-αποχή, που έχει κηρύξει η Δ.Ο.Ε. και απέχουν από την ειδική συνεδρίαση στην περίπτωση που αυτή πραγματοποιηθεί.
  • Σε κάθε περίπτωση, για να πραγματοποιηθεί συνεδρίαση απαιτείται η συμμετοχή της πλειοψηφίας των μονίμων εκπαιδευτικών. Όταν η πλειοψηφία των εκπαιδευτικών της σχολικής μονάδας συμμετέχει στην απεργία-αποχή, δεν υπάρχει απαρτία  και καμία διαδικασία δεν μπορεί να υλοποιηθεί.
  • Σε περίπτωση, που η πλειοψηφία αποφασίσει να συνεδριάσει, ο κάθε συνάδελφος έχει το δικαίωμα να απέχει στο πλαίσιο της συμμετοχής του στην απεργία – αποχή.

Καλούμε  όλους τους συναδέλφους να δηλώσουν καθολικά τη συμμετοχή τους στην απεργία – αποχή. 

Δήλωση των μόνιμων εκπαιδευτικών του

___________Δημοτικού Σχολείου_____________

για μη συμμετοχή στη διαδικασία αξιολόγησης

ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ

Σήμερα,____-6-2021, έπειτα από την πρόσκληση σε ειδική συνεδρίαση, των μόνιμων εκπαιδευτικών του ____ Δημοτικού Σχολείου __________ με θέμα τη διατύπωση γνώμης των συνυπηρετούντων μόνιμων εκπαιδευτικών για την επιλογή Διευθυντή της Σχολικής Μονάδας, οι κάτωθι υπογεγραμμένοι μόνιμοι εκπαιδευτικοί του ____ Δημοτικού Σχολείου __________  δηλώνουμε με την παρούσα, ότι δεν συμμετέχουμε στη διαδικασία αξιολόγησης για την επιλογή Διευθυντών, υλοποιώντας την με Α.Π. 1721 – 15/6/2021 απόφαση του Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε. για κήρυξη απεργίας – αποχής από κάθε ειδική συνεδρίαση των μόνιμων εκπαιδευτικών, Ε.Ε.Π. και Ε.Β.Π. των σχολικών μονάδων της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, με αντικείμενο τη διατύπωση γνώμης για συναδέλφους υποψήφιους για τη θέση Διευθυντή σχολικών μονάδων πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, σύμφωνα με τα όσα ορίζονται από το άρθρο 1, παρ. 6, περ. ζ του νόμου 4473/2017. Στο πλαίσιο αυτό, δηλώνουμε ότι απέχουμε από την ειδική συνεδρίαση, τη σύνταξη πρακτικών αξιολόγησης των υποψηφίων διευθυντών και από τη συμπλήρωση ερωτηματολογίων (φύλλα αποτίμησης).

Ως εκ τούτου δεν συμπληρώθηκαν και δεν κατατέθηκαν φύλλα αποτίμησης

Οι μόνιμοι εκπαιδευτικοί του _____ Δημοτικού Σχολείου ___________

Για το κατέβασμα του αρχείου πατήστε εδώ

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *