ΔΟΕ: Δημιουργία τμήματος με διπλωματικές (μεταπτυχιακές και διδακτορικές) εργασίες

Η Διδασκαλική Ομοσπονδία Ελλάδας ενημερώνει τα μέλη της ότι προτίθεται να δημιουργήσει στη βιβλιοθήκη της ειδικό τμήμα με διπλωματικές (μεταπτυχιακές και διδακτορικές) εργασίες που έχουν εκπονήσει εκπαιδευτικοί και έχουν σχέση με την εκπαίδευση.

Οι εργασίες θα είναι στη διάθεση όσων μελών ή ερευνητών το επιθυμούν.

Η προσφορά  θα αναρτηθεί σε ειδικό σημείο στην ιστοσελίδα της ΔΟΕ (τίτλος εργασίας, ονοματεπώνυμο συγγραφέα).

Πατήστε ΕΔΩ για να το κατεβάστε σε PDF

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *