Διόρθωση σφάλματος στο βιβλίο των Μαθηματικών Γ΄ Γενικού Λυκείου της Ομάδας Προσανατολισμού Θετικών Σπουδών και Σπουδών Οικονομίας και Πληροφορικής

Έγγραφο με αρ. 224063/Δ2/19-12-2017 εξέδωσε το ΥΠΠΕΘ μέσω του οποίου προτείνεται η διόρθωση  σφάλματος στο «Βιβλίο μαθητή» των Μαθηματικών Γ΄ Γενικού Λυκείου της Ομάδας Προσανατολισμού Θετικών Σπουδών και Σπουδών Οικονομίας και Πληροφορικής, συγκεκριμένα,

στη σελίδα 52 στο πλαίσιο να γίνει η παρακάτω διόρθωση:
αντί του συμβόλου “<” να γραφεί το σύμβολο “≤” ».

Πατήστε εδώ για να ανοίξετε το έγγραφο 

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *