Διόρθωση εδαφίου του σχολικού βιβλίου «Ανατομία- Φυσιολογία» του πανελλαδικώς εξεταζόμενου μαθήματος «Ανατομία-Φυσιολογία ΙΙ»

Εγκύκλιο με αρ. Φ6/215179/Δ4/7-12-2017 εξέδωσε το ΥΠΠΕΘ μέσω της οποίας παρέχεται διευκρίνιση σχετικά με διόρθωση εδαφίου του σχολικού βιβλίου «Ανατομία- Φυσιολογία» των πανελλαδικώς εξεταζόμενων μαθημάτων «Ανατομία-Φυσιολογία ΙΙ» της Γ΄ τάξης Ημερήσιου ΕΠΑ.Λ. και «Στοιχεία Ανατομίας-Φυσιολογίας ΙΙ» της Δ΄ τάξης Εσπερινών ΕΠΑ.Λ. για το σχ. έτος 2017-2018. Συγκεκριμένα αναφέρεται:

«Στο σχολικό βιβλίο «Ανατομία Φυσιολογία» Β΄ τάξης 1ου κύκλου ΕΠΑΛ (συγγραφείς: Τριαντάφυλλος Παπαδόπουλος, Ευαγγελία Ρίζου, Μάρθα Διαμαντοπούλου, Πολύβιος Μαρκαντωνάκης, εκδ. ΙΤΥΕ «Διόφαντος», κωδικός: 0-24-0228, ISBN 978-960-06-2999-6) επισημάνθηκε η εξής διαφορά ως προς το περιεχόμενο:
Στην ενότητα 4.9 (σελ. 83) Ομάδες αίματος αναφέρεται «Οι ομάδες αίματος είναι συστήματα αντιγόνων
τα οποία βρίσκονται στην επιφάνεια των ερυθρών αιμοσφαιρίων και κληρονομούνται το ένα ανεξάρτητα από το άλλο.».
Στην ανακεφαλαίωση του ίδιου κεφαλαίου (σελ. 91) αναφέρεται «Οι ομάδες αίματος καθορίζονται από αντιγόνα που βρίσκονται στην επιφάνεια των λευκών αιμοσφαιρίων.»
Δεδομένου ότι:
1. Τα αντιγόνα που καθορίζουν τις ομάδες αίματος σύμφωνα με το σύστημα ΑΒΟ εντοπίζονται στην επιφάνεια των ερυθρών αιμοσφαιρίων,
2. Το μάθημα «Ανατομία Φυσιολογία» Β΄ Τάξης 1ου κύκλου αποτελεί πανελλαδικά εξεταζόμενο μάθημα,
3. Το περιεχόμενο των ανακεφαλαιώσεων δεν περιλαμβάνεται στην εξεταστέα ύλη.».

Διευκρινίζεται ότι, «όπως προκύπτει και από τα σχετικά Φ.Ε.Κ., οι ανακεφαλαιώσεις δεν περιλαμβάνονται στη διδακτέα-εξεταστέα ύλη του μαθήματος και ότι απαιτείται διόρθωση του παραπάνω εδαφίου – παρότι εκτός εξεταστέας ύλης – προς αποφυγή ενδεχόμενες σύγχυσης των μαθητών/μαθητριών. Ως προς τη διόρθωση του κειμένου του εγχειριδίου προτείνεται στην Ανακεφαλαίωση του κεφαλαίου 4, το κείμενο να αναφέρει: «Οι ομάδες αίματος καθορίζονται από αντιγόνα που βρίσκονται στην επιφάνεια των ερυθρών αιμοσφαιρίων».

Πατήστε εδώ για να ανοίξετε την εγκύκλιο 

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *