Διοργάνωση εκπαιδευτικής δράσης με τίτλο «Το Πείραμα του Ερατοσθένη για τον Υπολογισμό της Ακτίνας της Γης – 2019

Τα Εργαστηριακά Κέντρα Φυσικών Επιστημών (Ε.Κ.Φ.Ε.) Λακωνίας, Σερρών, Πιερίας, Κω, Θεσπρωτίας και Αργολίδας, σε συνεργασία με το Iνστιτούτο Αστρονομίας, Αστροφυσικής, Διαστημικών Εφαρμογών & Τηλεπισκόπησης του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών (ΙΑΑΔΕΤ), με την υποστήριξη της Πανελλήνιας Ένωσης Υπεύθυνων Ε.Κ.Φ.Ε. (ΠΑΝΕΚΦΕ) και την έγκριση του Υπουργείου Παιδείας Έρευνας και Θρησκευμάτων (ΥΠ.Π.Ε.Θ.), διοργανώνουν την Τετάρτη 20 Μαρτίου 2019 (Εαρινή Ισημερία), πανελλήνια εκπαιδευτική δράση με τίτλο

«Το Πείραμα του Ερατοσθένη για τον Υπολογισμό της Ακτίνας της Γης – 2019».
Το Πείραμα αυτό, συγκαταλέγεται μεταξύ των 10 πιο όμορφων επιστημονικών πειραμάτων στην ιστορία της Φυσικής.
Τη μέρα της Εαρινής Ισημερίας, που χαρακτηρίζεται ως «αρχή της Άνοιξης», ο Ήλιος βρίσκεται ακριβώς πάνω από τον Ισημερινό της Γης, με αποτέλεσμα η νύχτα και η μέρα να έχουν ίση διάρκεια σε οποιοδήποτε σημείο της γήινης επιφάνειας.
Έτσι, θεωρείται «ευκαιρία» να επαναλάβουμε το πείραμα του Ερατοσθένη, αφού γνωρίζουμε τον τόπο που ο Ήλιος ρίχνει τις ακτίνες του κατακόρυφα.
Στη δράση μπορούν να συμμετάσχουν ομάδες μαθητών, με την καθοδήγηση των εκπαιδευτικών τους.
Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συμπληρώσουν την ηλεκτρονική αίτηση συμμετοχής, στη διεύθυνση:
https://goo.gl/SdZsZL
Οι παρατηρήσεις και οι μετρήσεις της κάθε ομάδας μπορούν να πραγματοποιηθούν στην αυλή του
σχολείου της.
Πληροφορίες έχουν αναρτηθεί

  1. Στην ιστοσελίδα της ΠΑΝΕΚΦΕ, στη διεύθυνση: https://panekfe.gr/eratosthenes
  2. Στην ιστοσελίδα του ΙΑΑΔΕΤ, στη διεύθυνση: http://www.astro.noa.gr/gr/eratosthenes

Στους πρωταρχικούς στόχους της δράσης συγκαταλέγονται: η συμμετοχή των μαθητών σε μια δραστηριότητα μεγάλου ενδιαφέροντος, η ανταλλαγή των δεδομένων και η διαθεματική προσέγγιση.

Η διαδικασία των παρατηρήσεων, των μετρήσεων και των υπολογισμών υπεισέρχεται στη γνωστική περιοχή αρκετών σχολικών μαθημάτων της Πρωτοβάθμιας και της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Φυσικά/Φυσική, Γεωγραφία, Μαθηματικά, Πληροφορική κ.ά.).

Την ομάδα των διοργανωτών της δράσης αποτελούν οι:
Ελένη Παλούμπα, Υπεύθυνη Ε.Κ.Φ.Ε. Λακωνίας, τηλ. 27310 23475
Σωτήριος Μανδηλιώτης, Υπεύθυνος Ε.Κ.Φ.Ε. Σερρών, τηλ. 23210 22864
Νικόλαος Ιωάννου, Υπεύθυνος Ε.Κ.Φ.Ε. Πιερίας, τηλ. 23510 45145
Βασίλειος Νούσης, Υπεύθυνος Ε.Κ.Φ.Ε. Θεσπρωτίας, τηλ. 26650 22262
Ιωάννης Παπαδάκης, Υπεύθυνος Ε.Κ.Φ.Ε. Κω, τηλ. 22420 49616
Κλεοπάτρα Μανουσάκη, Υπεύθυνη Ε.Κ.Φ.Ε. Αργολίδας, τηλ. 27510 29552
Η ηλεκτρονική διεύθυνση επικοινωνίας με τους συντονιστές της δράσης είναι:
ekfeeratosthenes@gmail.com

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *