Διευκρινιστική εγκύκλιος, επί των Υπουργικών Αποφάσεων έγκρισης των Προγραμμάτων Διδακτικής των Ξένων Γλωσσών για τη χορήγηση επάρκειας για τη διδασκαλία ξένης γλώσσας σε κέντρα ξένων γλωσσών, ίσου με 30 ECTS, του Ε.Κ.Π.Α., Α.Π.Θ. και του Δ.Π.Θ.

Εκδόθηκε από το ΥΠΠΕΘ διευκρινιστική εγκύκλιος, επί των Υπουργικών Αποφάσεων έγκρισης των  Προγραμμάτων  Διδακτικής των Ξένων Γλωσσών για τη χορήγηση επάρκειας για τη διδασκαλία ξένης γλώσσας σε κέντρα ξένων γλωσσών, ίσου με 30 ECTS, του Ε.Κ.Π.Α., Α.Π.Θ. και του Δ.Π.Θ.

Α1. Δικαιούχοι Παρακολούθησης του Προγράμματος ΕΚΠΑ και ΑΠΘ
Όπως προκύπτει από την παράγραφο 1 των υπ’ αριθ. 23537/Ν1/12-2 2018 και 23542/Ν1/12-2-2018 υπουργικών αποφάσεων, το Πρόγραμμα Διδακτικής των Ξένων Γλωσσών, ίσο με 30 ECTS, για τη χορήγηση επάρκειας προσόντων για τη διδασκαλία ξένων γλωσσών που παρέχεται από το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών και από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης απευθύνεται, αποκλειστικά και μόνο, σε όσους κατέθεσαν αίτηση για χορήγηση επάρκειας, από 26 03-2014 (ημερομηνία έκδοσης του Ν. 4250/2014) έως και 8-2-2017 (ημερομηνία δημοσίευσης της 6117/13-1-2017 Υπουργικής Απόφασης), εφόσον:

α) έως και την 8-2-2017 ήταν κάτοχοι τουλάχιστον απολυτηρίου Λυκείου και

β) πληρούσαν, κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησής τους, τις προϋποθέσεις, σχετικά με τη γνώση της ξένης γλώσσας σε επίπεδο άριστης γνώσης (Γ2/C2).

Διευκρινίζεται ότι, το εν λόγω Πρόγραμμα θα λειτουργήσει μόνο κατά τα ακαδημαϊκά έτη 2017-2018 και 2018-2019. Μετά τη λήξη του ακαδημαϊκού έτους 2018- 2019, το Πρόγραμμα δεν θα παρέχεται πλέον.

Β1. Δικαιούχοι Παρακολούθησης του Προγράμματος ΔΠΘ

Όπως προκύπτει από την παράγραφο 2 της υπ’ αριθ. 23544/Ν1/12-2 2018 υπουργικής απόφασης, το Πρόγραμμα Διδακτικής των Ξένων Γλωσσών, ίσο με 30 ECTS, για τη χορήγηση επάρκειας προσόντων για τη διδασκαλία ξένων γλωσσών που παρέχεται από το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης απευθύνεται στους πτυχιούχους του Τμήματος
Γλώσσας, Φιλολογίας και Πολιτισμού Παρευξείνιων Χωρών του Δ.Π.Θ.

Πατήστε εδώ για να ανοίξετε την εγκύκλιο του ΥΠΠΕΘ 

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *