Διευκρινίσεις για την υποβολή αιτήσεων μετάθεσης και τοποθέτησης εκπαιδευτικών Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης που υπηρετούν σε Πειραματικά ή Πρότυπα Σχολεία

Έγγραφο με αρ. 203643/Ε1/22-11-2017 εξέδωσε το ΥΠΠΕΘ  μέσω του οποίου παρέχονται διευκρινίσεις σχετικά  με τις αιτήσεις μετάθεσης και τοποθέτησης έτους 2017-2018 των εκπαιδευτικών που υπηρετούν στα Πειραματικά ή Πρότυπα Σχολεία (Π.Π.Σ.) και των οποίων η θητεία λήγει μέχρι και 31-8-2018.

Συγκεκριμένα διευκρινίζεται ότι:

  • Οι εκπαιδευτικοί θεωρούνται ότι ανήκουν στην περιοχή μετάθεσης της βαθμίδας τους που βρίσκεται χωροταξικά το Π.Π.Σ. και ως εκ τούτου δύνανται να υποβάλουν αίτηση τοποθέτησης, εφόσον το επιθυμούν, μόνο για τη συγκεκριμένη περιοχή του Π.Π.Σ.. Οι εκπαιδευτικοί που τοποθετήθηκαν σε Π.Π.Σ. άλλης βαθμίδας υποβάλλουν αίτηση τοποθέτησης στην αντίστοιχη περιοχή της βαθμίδας τους.
  • Όσοι έγχαρτοι υπηρεσιακοί φάκελοι δεν έχουν μεταφερθεί, σύμφωνα με τις από 14-1-2015 οδηγίες της Δ.Ε.Π.Π.Σ., στις Διευθύνσεις Εκπαίδευσης που βρίσκονται χωροταξικά τα Π.Π.Σ. που υπηρετούν οι εκπαιδευτικοί, θα πρέπει άμεσα να μεταφερθούν με courier, ώστε να καταστεί εφικτός ο έλεγχος των αιτήσεων.
  • Εκπαιδευτικοί που υπηρετούν σε Π.Π.Σ. και έχουν ήδη οριστικοποιήσει αίτηση μετάθεσης από περιοχή σε περιοχή με μοναδική επιλογή την περιοχή που βρίσκεται χωροταξικά το Π.Π.Σ. οφείλουν να ανακαλέσουν την αίτηση αυτή. Στην περίπτωση που έχουν περισσότερες επιλογές θα πρέπει να αποστείλουν αίτημα αφαίρεσης της συγκεκριμένης επιλογής μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος.
  • έλεγχος των αιτήσεων θα γίνει από τις Διευθύνσεις Εκπαίδευσης της βαθμίδας που ανήκουν οι εκπαιδευτικοί, σύμφωνα με τα ανωτέρω.

Πατήστε εδώ για να ανοίξετε το έγγραφο 

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *