Διευκρινίσεις για την διδακτέα – εξεταστέα ύλη του Πανελλαδικώς εξεταζόμενου Μαθήματος ΥΓΙΕΙΝΗ Ημερήσιων και Εσπερινών ΕΠΑΛ. Διορθώσεις στο βιβλίο ΑΝΑΤΟΜΙΑ – ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ

Α) Εγκύκλιο με αρ. Φ6.215168/Δ4/7-12-2017 εξέδωσε το ΥΠΠΕΘ  μέσω της οποίας παρέχει διευκρινίσεις για την εξεταστέα – διδακτέα ύλη του  πανελλαδικώς εξεταζόμενου μαθήματος ΥΓΙΕΙΝΗ των ημερήσιων και εσπερινών ΕΠΑΛ για το σχ. έτος 2017-2017.

Πατήστε εδώ για να ανοίξετε την εγκύκλιο

Β)  Εγκύκλιο με αρ. Φ6.215191/Δ4/7-12-2017 εξέδωσε το ΥΠΠΕΘ  μέσω της οποίας ενημερώνει  για διορθώσεις του βιβλίου “ΑΝΑΤΟΜΙΑ – ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ”  των  πανελλαδικώς εξεταζόμενων μαθημάτων

  • ΑΝΑΤΟΜΙΑ – ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ  ΙΙ  και
  • ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΑΤΟΜΙΑΣ – ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΙΙ

των ημερήσιων και εσπερινών ΕΠΑΛ για το σχ. έτος 2017-2017.

Πατήστε εδώ για να ανοίξετε την εγκύκλιο 

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *