Διευκρινίσεις για τα επαγγελματικά δικαιώματα πτυχιούχων ΕΠΑΛ του Ν.4186/2013

Ερώτηση προς τον Υφυπουργό Παιδείας κ. Δ. Μπαξεβανάκη υπεβλήθη από τον βουλευτή κ.  Μάνο Κόνσολα, σχετικά με τα σοβαρά προβλήματα που παρουσιάζονται στην κατοχύρωση των επαγγελματικών δικαιωμάτων των αποφοίτων ΕΠΑΛ του Ν.4186/2013 των ειδικοτήτων:

  • Τεχνικός Αυτοματισμού
  • Τεχνικός Μηχανικός Θερμικών Εγκαταστάσεων και Μηχανικός Τεχνολογίας Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου
  • Τεχνικός Ηλεκτρονικών και Υπολογιστικών Συστημάτων Εγκαταστάσεων και
  • Τεχνικός Δικτύου και Επικοινωνιών

Πατήστε εδώ για να ανοίξετε την ερώτηση 

 

Απαντώντας ο κ. Μπαξεβανάκης ανέφερε ότι:

  • Ο Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. και η Διεύθυνση Επαγγελματικής Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων έχουν ήδη ξεκινήσει τις εργασίες με τη Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης, που έχει την αρμοδιότητα διαμόρφωσης του θεσμικού πλαισίου για την άσκηση των Τεχνικών Επαγγελμάτων, για τα οποία απαιτείται έκδοση επαγγελματικής άδειας, με στόχο τη χορήγηση επαγγελματικών δικαιωμάτων στις ειδικότητες «Τεχνικός Αυτοματισμού» και «Τεχνικός Μηχανικός Θερμικών Εγκαταστάσεων και Μηχανικός Τεχνολογίας Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου» των ΕΠΑ.Λ. του Ν. 4186/2013.
  • Όσον αφορά στις ειδικότητες «Τεχνικός Ηλεκτρονικών και Υπολογιστικών Συστημάτων Εγκαταστάσεων» και «Τεχνικός Δικτύου και Επικοινωνιών» των ΕΠΑ.Λ. του Ν. 4186/2013 σημειώνεται ότι ακολουθείται αντίστοιχη διαδικασία με το αρμόδιο Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών για τη διερεύνηση του θέματος της χορήγησης επαγγελματικών δικαιωμάτων στους κατόχους των αντίστοιχων τίτλων σπουδών ΕΠΑ.Λ.

Η παραπάνω διαδικασία παρουσιάζει μεγάλο βαθμό πολυπλοκότητας και απαιτεί χρόνο για το συντονισμό των ενεργειών, καθώς προϋποθέτει τη συνεργασία και συμφωνία του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π., των καθ’ ύλην αρμόδιων Υπουργείων και των αντίστοιχων επαγγελματικών φορέων των εξεταζόμενων ειδικοτήτων, ιδιωτικού και δημόσιου τομέα.

Πατήστε εδώ για να ανοίξετε την απάντηση 

You may also like...

1 Response

  1. ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΤΣΑΓΚΑΝΟΥ says:

    η απάντηση είναι το ίδιο αρχείο με την ερώτηση

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *