Διεξαγωγή έρευνας από το ΙΕΠ με θέμα την αποτίμηση του θεσμού του Μεταλυκειακού έτους-τάξης μαθητείας για τους αποφοίτους ΕΠΑ.Λ.

Δελτίο τύπου εξέδωσε το ΙΕΠ μέσω του οποίου ανακοινώνει την διεξαγωγή έρευνας με θέμα την αποτίμηση του θεσμού του Μεταλυκειακού έτους-τάξης μαθητείας για τους αποφοίτους ΕΠΑ.Λ.

 Η έρευνα σχεδιάστηκε από την Επιστημονική Μονάδα Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης του ΙΕΠ και εγκρίθηκε με την Πράξη 47/16-11-2017 του Δ.Σ. του ΙΕΠ με σκοπό την ουσιαστική ανατροφοδότηση και αποτίμηση σε σχέση με τον θεσμό του Μεταλυκειακού έτους-τάξης μαθητείας.

Σε αυτό το πλαίσιο καλούνται οι άμεσα εμπλεκόμενοι/ες στο θεσμό της μαθητείας (μαθητευόμενοι/ες, εκπαιδευτικοί και εκπαιδευτές φορέων απασχόλησης), οι οποίοι/ες συμμετείχαν στην πρώτη φάση καθολικής εφαρμογής της μαθητείας (Μάρτιος 2017-Νοέμβριος 2017) να συμπληρώσουν ηλεκτρονικά τα αντίστοιχα -ειδικά διαμορφωμένα- ερωτηματολόγια που βρίσκονται αναρτημένα στην ιστοσελίδα του ΙΕΠ

Τρία διακριτά ερωτηματολόγια θα είναι διαθέσιμα προς συμπλήρωση από εκπαιδευτικούς, μαθητευόμενους/ες και εκπαιδευτές φορέων απασχόλησης αντίστοιχα.

Τα ερωτηματολόγια εκπαιδευτικών και μαθητευομένων θα βρίσκονται αναρτημένα προς συμπλήρωση από τη Δευτέρα 27 Νοεμβρίου 2017 ως και την Παρασκευή 22 Δεκεμβρίου 2017.

Ερωτηματολόγια που απευθύνονται στους εκπαιδευτές των φορέων απασχόλησης θα είναι αναρτημένα προς συμπλήρωση από την Παρασκευή 1/12/2017 ως την Παρασκευή 22 Δεκεμβρίου 2017.

Τονίζεται ότι όλα τα ερωτηματολόγια συμπληρώνονται ανώνυμα και θα χρησιμοποιηθούν για σκοπούς ανατροφοδότησης ως προς την εφαρμογή του Μεταλυκειακού έτους-τάξης μαθητείας και για την, αξιοποίηση της σχετικής ανατροφοδότησης σε μελλοντικές εισηγήσεις του ΙΕΠ.

Πατήστε εδώ για να ανοίξετε το δελτίο τύπου

Πατήστε εδώ για να ανοίξετε το ερωτηματολόγιο για τους μαθητευόμενους 

Πατήστε εδώ για να ανοίξετε το ερωτηματολόγιο για τους εκπαιδευτικούς 

Το ερωτηματολόγιο προς τους εκπαιδευτές των φορέων απασχόλησης δεν είναι διαθέσιμο προς το παρόν.

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *