Διδακτέα ύλη και οδηγίες διδασκαλίας των μαθημάτων Πολιτισμός και Δραστηριότητες (Μουσική – Καλλιτεχνικά) και Ξένη Γλώσσα του ημερήσιου Γυμνασίου

Εγκύκλιοι για την διδακτέα ύλη και οδηγίες διδασκαλίας των μαθημάτων Πολιτισμός και Δραστηριότητες (Μουσική – Καλλιτεχνικά) και Ξένη Γλώσσα του ημερήσιου Γυμνασίου εκδόθηκαν από το ΥΠΑΙΘ.

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published.