Διαφοροποιημένη Μάθηση (Differential Learning System. DLS)

Το diodos.edu.gr έλαβε από τον κ. Πολύδωρο Σταυρόπουλο και δημοσιεύει άρθρο με τίτλο:

Διαφοροποιημένη Μάθηση (Differential Learning System. DLS)

Στο άρθρο γίνεται αναφορά στην εφαρμογή της μεθοδολογίας της διαφοροποιημένης μάθησης που αποβλέπει, με ιδιαίτερη στοχοποίηση, στην παροχή σύγχρονης εκπαίδευσης σε όλους τους μαθητές της τάξης μέσα από διαφορετικές προσεγγίσεις που εξαρτώνται από τις ιδιαιτερότητες και δυνατότητες του κάθε μαθητή.

Πατήστε εδώ για να ανοίξετε το άρθρο του κ. Σταυρόπουλου 

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *